ÇANKIRI’DA BİR TURİZM HAREKETİ: TENEZZÜH TRENLERİ

  Çankırı’nın turizme uygun alanlarını turizme açarak ekonomisini geliştirme fikri, son yıllarda yoğunluk kazanmıştır. Bu hususta bazı ilerlemeler ve bir fikrî alt yapının oluşmaya başlaması memnuniyet vericidir. Bir kültürel birikim olmadan verimli iktisadî sonuçlar alınamayacağı, bunun bir zihniyet değişimi demek olacağı ve zaman alacağı ehlinin malûmudur. Bizdeki tarihi zihniyet dünyası ile batı iktisadi anlayışı arasındaki farklı […]

1935 YILINDA BİR ILGAZ GEZİSİ*

  “Ilgaz; bu kelimeyi nerede işitsem, nerede gözüme çarpsa hayalime koyu bir yeşillik, duru bir su, tertemiz bir hava gelir. Çam kokuları bir esans gibi gönlüme ferahlık verir.Böğürtlen, ahududu, çilek, ardıç gibi dağ yemişlerinin ağızda bıraktığı lezzetleri tazeler. Yeşillere bürünmüş tevekkül içinde tanrıya yalvaran bir zahit gibi milyonlarca çam, köknar, kayın ağaçları, at kestaneleri, dağ […]

Prof. Dr. YILMAZ ÖNGE(1935-28 Mart 1992)

Yılmaz Önge ismini duyanımız çoktur. Yüksek mühendis-mimar Yılmaz Önge, tarihî vakıf eserlerimizin tespiti, korunması, tanıtılması ve restorasyonu gibi konulara hayatını adamış bir âbide şahsiyettir. Vakıflar dergisinde yazdığı bir çok makalesini okumuştum. Onun anne tarafından -Çerkeşîzâdeler’e mensup olması hasebiyle- Çerkeş’de medfun Halvetîyye şeyhi Pîr-i Sânî Mustafa Çerkeşî (ö.1814) torunu olduğunu bilenler fazla değildir. Yakın zamana kadar ben […]

ÇERKEŞLİ MEHMED HİLMİ EFENDİ (1843?-6 Şubat 1907) 

ASTARLI-ZÂDE M. HİLMİ EFENDİ’NİN HOCASI: ÇERKEŞLİ MEHMED  HİLMİ EFENDİ (1843?-6 Şubat 1907)  Çerkeş’in Okçular Mahallesinde 1254(1838)’de doğmuştur. Babasını adı Ali Ağa, dedesinin adı Süleyman’dır. Babası Delihocaoğlu lakabıyla anılmaktadır. Oğlu Hasan Şemseddin Aydemir doğum tarihini 1259(1843) olarak vermektedir.[1]  Mevlid adlı eserinin başında kendi elyazısı tevellüdü(doğumu): (1254/1838); halifesi Astarlızâde Hilmi Efendi tarafından ölüm tarihi (1324/1906) olarak kaydedilmiştir. TAHSİL […]

BURSA’DA ÇANKIRILI BİR ULEMÂ AİLESİ

    BURSA ZEYNÎLER DERGÂHI Tarihimizde önemli işlevler ifa etmiş, tasavvufî tarikatlardan Zeynîyye’nin en önemli merkezlerinden biri Bursa’dır. Zeynîler Dergâhı adıyla anılan hankâhta 227 yıl şeyhlik postunda oturan Çankırı kökenli bir ulemâ ailesinden söz edeceğim. Çankırılı Safiyeddin Mustafa, ilim tahsili için Bursa’ya gitmiştir. Bursa’da II. Murad Medresesi’nde okumakta iken hocası Fenârizâde Ali Efendi’nin (Alaeddin Ali […]