BELEDİYE BAŞKANIMIZ PROJE İSTEMİŞ İŞTE PROJE – PROJELER !

2018 FARKINDALIK YIL  OLSUN

 

Sayın Belediye başkanımız , Çankırı yı 2018 yılında farkındalık yıl olması için yapmak için sivil toplum örgütlerinden Çankırılı vatandaşlarda fikir öneri bekliyormuş ?
Sadece ben birey olarak onlarca mega proje sunarım, Değil Türkiye de Dünyada farkındalık yaratırız yeter ki sizler sözünüzde durun ve gereğini yapın, hodri meydan,  Çankırı belediyesine  vermiş olduğu önerim dir. Resmi olarak ta başvurumu yaptım Çankırı belediyesine  yerine getirin,  lütfen gereğini yapın o halde,
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

ÇANKIRI

KONU . İlimiz taşmescitimiz Hk

Taşmescitimiz bu isimle anılması söz konusu tarihi eserimizle bağdaşmamaktadır. Bağdaşmadığı gibi tarih dokusunu tarihi işlevini yok etmektedir. Burası dünyada ayakta kalan en eski, bir hastane, aynı zamanda  bir tıp akademisidir. Tüm dünyanın kullandığı tıb amblemi burada bulunmuştur. Burada yedi adet mumya mevcuttur.(sözüm ona yetkililer bunlara kadit demektedir, Hiçbir bilimsel araştırma yapılmamıştır, oysa kadit diye bir şey literatür de yoktur!)

Taşmescit isim bu tarihi dokuya çağrışım yapmıyor aksine tarihi dokunun kamuflaj edilmesine göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Bu mumyalar basının önünde açılmalı, Görsel çekimler yapılmalıdır. Bilimsel akademisel bir araştırma yapılmalıdır. Bu mumyaların DNA testleri yapılmalıdır.(Bu mumyaların Çankırı fatihi ve silah arkadaşlarına ait olma ihtimali de çok yüksektir. Zira o tarihlerde pek çok patihşahımız devlet büyüklerimiz mumyalanmıştır)Burasının hastane olması tıp akademisi olması da bu tezimi öngörümü kanıtlar nitelikte olmaktadır.

Söz konusu tarihi eserimizdeki bir başka hatalı uygulama ise burasının ibadet açık olması, Cami, mescit türbe, gibi kullanılıyor olmasıdır.( Burada ki mumyaların üzerinde namaz kılınması ibadet edilmesi dinen caiz mi ?Böylesi tarih bir hastanenin, böylesine tarihi bir tıp akademisinin ibadet hane olarak kullanılması ne denli ilimle irfanla tarihi doku ile bağdaşır ki !)

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

Kadir Yavuz

Kırkevler Mahallesi Sosyal Konutlar

Xxxxxx    xxxxxx   ÇANKIRI

08.01.2018 tarih 0488 sayılı dilekce belediye ye verildi.

 

PROJE İKİ

 

 

BELEDİYE BAŞAKANLIĞINA

ÇANKIRI

 

Konu  ;  Yer altı dehliz ve Tünellerimiz,

İlimiz dehliz ve tünellerimiz, gün ışığına çıkartılmalı turuzme kazandırılmadır.Bu dehliz ve tünellerin girişleri  ( zaman icerisinde kapatıldıysada doğal iklim koşulları ile örtüldüysede ) bu tünellerin geçiş noktaları  bilinmese de geçiş güzergahları nın bir kısmı bilinmektedir.Buralar acılarak girilebilinir gün ışığına çıkartılabilinir.

Her ne kadar Çankırı Kültür Müdürlüğü ne veridğim dilekceme istinaden verilen cevap bunlar şehir efsanesi desede ( Giren kişiler ve yaptığım röpertajlardan haberdar bilgi sahibi  olmasına karşın ) bu gün için çok daha veri ve deliller mevcuttur,bu tünellere giren yüzlerce insanın beyanları, giren kişilerle- gören kişilerle  yapmış olduğum röpertajların link adresleri giren kişilerin internet sayfasındaki beyanları ektedir.

Bu tüneler neden gün ışığına çıkartılmalıdır.Gün ışığınaçıkartılması turizme kazandırılması Çankırı tarihinin yeniden yazılması için, ( Bu dehliz ve tünelle Çankırı nın tarihine yön verecek pek çok bilgi ve belgenin de ortaya çıkmasına neden olacağın düşünmekteyim.

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz edirm…

 

Kadir Yavuz

Kırkevler Mahallesi Sosyal konutlar xxxxx xxxxx  ÇANKIRI

Eki 1 Yaptığım röpertajların link adresleri

  1. İnternetteki bir yazıma yapılan yorumlar ( Girenler görenler duyanlar….)

08.01.2018 tarih  0486 sayılı  yazı dilekcem  belediye başkanlığına verildi

 

PROJE ÜÇ

 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

ÇANKIRI

Konu  : Çankırımızda ki Tarihi su sarnıcımız

Çankırı Belediyesince yayınlanan ÇANKIRI İZLENİMLERİ Seyyahlar ve Araştırmalar adılı kitabın  16 sayfası n dan alıntıdır.“Demir kapılı büyük bir sarnıcın bulunduğu kale halkı,suyu şehirden temin etmektedir. Sarnıcın zemini olan yer yekpare sahradır.Bir iki mil ta kasaba zeminine gelinceye kadar delinip minare merdiveni gibi taştan merdiveni vardır ki orasında yine taştan oyulmuş bir havuz ve sarnıcın bir tarafına uzunlamasına bir mecra yapmışlardır ki birkaç adam gövdesi kadar bir nehir olur.

Halk,o nehir kasaba altından bir koludur der.Sıcak günlerde halktan bazı kişiler ve seçkinler oraya inerek yemek ve kebap pişirirler.Dizdar ve muhafızları bulunan kale gayet sağlamdır.Şehrin düzlük kısmında ve kalenin tam karşısına gelen tepe üzerinde şehirden oldukça uzakta beylere ait bir saray ve beylere bağlı halkın oturduğu tahtadan yapılmış evler vardır.Ekseri binalar çam ve ardıç tahtasından üzeri kiremit örtülüdür.Şehrin acı suyu kasabadan üç saat şarkta bulunan bir tuzlaya uğrayarak acılaşmaktadır.”

Bu tarihi  Su sarnıcımız gün ışığına çıkartılmalıdır.Bu su sarnıcımız muhtemelen İlimiz İhvan sitesi üzerindedir. Damla yapı koparatifince yapılan harfiyat ,inşaat çalışmalarında sekiz ila on adet toprak boru çıkımıştır.Bu gün için iki yüz lük boru diye diye tabir edilen borunun büyüklüğünde ( Bu gün güldürçekten şehrimize gelen su borusunun büyüklüğü 400 lük boru  dur, bununla mukayese edildiğinde şehrimize Güldürcekten gelen su kapasitesinin 4 katı su taşıması kapasitesi insanı hayrete düşürmektedir.

Evliya celebinin Çanıkırı için yazdıklarını bu bulunan- ortaya çıkan  su boruları teyit eder niteliktedir.(Söz konusu su borularının geliş istikametinde belediyenin bilinen tarihlerde hiçbir su deposu yoktur.Muhtemelen eski tarihlerdekisu su sarnıcımızdan şehre su dağıtımı yapan su borularıdır)

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Kadir YAVUZKırkevlerMahallesi Sosyal Konutlar xxxxx     xxxxx  Çanıkrı

08.01.2018 tarih 0487 sayılı dilekcem belediye başkanlığına verildi…

 

 

Yazar: Kadir Yavuz

Avatar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir