Çankırı`nın Manevi Mimarları Sempozyumu Yapıldı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Çankırı Belediyesi, Çankırı Müftülüğü, TDED, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı Çankırı Şubesi ile ÇAYASAD`ın  desteklediği Uluslararası “Çankırı’nın Manevi Mimarları” sempozyumu 12-13 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Sempozyumun kapanış oturumunda Prof. Dr. Mustafa Ünver, Yrd. Doç. Dr. Necdet Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Akyol tarafından genel bir değerlendirme yapılarak şu görüşlere yer verildi:

“Sempozyuma 37 bildiri sunulmuş olup bu bildirilerin 3’ü tasavvufun doğru temellendirilmesi ve anlaşılması üzerine, 4’ü tasavvufun tarihteki uygulamalarının sonuçları, 3’ü şehir-vakıf-tasavvuf ilişkisi, 17’si biyografi, 1’i tasavvufî kurumlar, 8’i tasavvufî eser tahlili, 1’i de ulema ailesi konularındadır.

Zengin bir kültür-hikmet ve irfana sahip olan Anadolu coğrafyası genelinde Çankırı özelinde, sunulan bu tebliğlerin bize gösterdiği bu sahada yapılacak çalışmalara çok fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalar tek bir disiplin altında değil, bilakis disiplinlerarası bir işbirliği içerisinde ve belirli bir plan çerçevesinde yapılması durumunda daha verimli ve başarılı sonuçların alınması mümkün olacaktır.

Bu sempozyum, hem şehrimizde, hem de üniversitemizde sosyal bilimlerin bazı alanlarında yeterli altyapının, araştırma ve çalışma gruplarının noksanlığını da ortaya koymuştur. Bu noksanlıkların giderilmesi, disiplinlerarası çalışma, bütüncül ve kuşatıcı bakış açılarıyla yerinde/sahada yapılacak çalışmalar, şehrimizin sosyal yapısını, bilimsel, kültürel ve irfânî birikimini değerlendirmede ve yeni kuşaklara aktarmada önemli bir ivme kazandıracaktır.

Çankırı’nın Manevî Mimarları sempozyumunun, şehir merkezinde yapılması, üniversite ile şehir arasındaki bütünleşmeye ve kaynaşmaya katkı sağladığı düşünülmektedir.”

Sempozyum, kapanış oturumunun ardından toplu çekilen fotoğraflarla sona erdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir