TURFAN’DA KANLARIYLA HATIRLATTILAR

ob“İşgalci Çin, Doğu Türkistan’da Turfan‘daki olaylarla ilgili üç Uygur genci Ahmet Niyaz Sıddık, İbrahim Ali ve Abdullah Şerif Ali’yi idam cezasına çarptırdı.”. Gazetelerden….

 

Orası ne Sincan, ne Uygur özerk bölgesi
Tarih boyunca bağımsız yaşamış Ata yurdumuz,
Ay-yıldızımın asumana nakşolduğu yer
Doğu Türkistan…

Kaşgar’da yazılmış Türk’ün dîvânı
Unutmadık Mahmud’u, hem Buğra Han’ı
Bilig’i Yusuf’un Hacib unvanı
Karışmış toprağa milyonca şehidin kanı
Hiç sönmemiş İstiklal ateşi,
Hunlar’dan, Göktürk’den, Karahanlı’dan yâdigâr,
İnancı da kanı da benimle aynı

………………………………

Hun devri, Göktürk çağı
Hiç eksik olmadı Çin belâsı
Uygarlığa ad konsa da Uygur ismimiz
Zâlim Çinli olmuş yine musallat başına..
Kıyıp katletmiş durmadan
Yurdunu, obasını işgâl eylemiş..
Kırılmış, boyun eğmemiş
Düşmüş, kalkmış asırlar boyu,
Hakkından gelmiş…

Osmanlı’ya başvurmuş Yakup Han,
Gâileli devir, ama istek ata yurdundan
Gidemesek de Osmanlı toprağı

Sayılmış bir zaman.
………………………………
Yeni doğduğum zamanlarda şehit
Osman Batur’un adını
Liseli yıllarımızda duyduk
Basmacı’lar ki,
“Kementle uçak düşürmüş”..

İsa Yusuf’un elini öptük
Ülkü’lü zamanlarda…
Şimdilerde oralara ülküsüz adamlar
“Uygur Özerk Bölgesi” diyenler
Taht kurmuş..

Ne kadar tanıdık geliyor
Aksu, Karaşeher, Kaşgar, Hoten
Yarkent, Tarım, Kumul, Altaylar
Turfan, Karakurum

Liseli yıllarda il kez işittiğim,
Susamış toprağına
Osman Batur ve yiğitlerinin düştüğü
Urumçi……
5 Temmuz’da yeniden yıkanmış kanımızla
Yerlere uzanmış körpe, mâsûm vücutlar,
Gök ekince biçilen, gençliğine doymamış.
Hunharca işler bunlar ve zâlime yakışmış
Asrın idrâki boş vermiş, dökülen kanımıza …

………………………………………..
Sen ey,
Yurdumun istikbâli,
Asil Türk evlâdı
Devrilen biziz,

Yerlere uzanan özyurtta bıraktıklarımız,
Göktürk’ün, Hun’un
Yusuf’un, Mahmud’un hâtırâsı,
Kaşgar’ı da yıkıp-devirmedeler
Yere sermekteler binlerce yıllık tarihi…

…………………………………….
Ulu Türk çınarının dalları hepsi
Hunlar, Göktürkler, Oğuzlar
Karahanlılar, Uygurlar.
Ve Doğu Türkistanlılar…
Yüzlerce yıldır acılar girdabında
Ayakta kaldılar…
Görmezden geldik, ama en son Turfan’da
Kanlarıyla hatırlattılar…
Ve …Yüreğimize…
Hançer gibi saplandılar…

Yazar: Hakkı DURAN

Avatar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir