OSMAN VEHBİ EFENDİ’NİN MEZARI

OSMAN VEHBİ EFENDİ(ö.1860): Çerkeşî Mustafa Efendi, oğlu Osman Vehbi’yi tahsil için dönemin ilim merkezlerinden biri olan Ankara’ya göndermiştir.  Dedesinin Ankara’daki ilk günlerini Halil Hâlid Bey Bir Türk’ün Günlüğü (The Diary of a Turk) adlı eserinde şu şekilde anlatmıştır: “Dedem şehirde kimseyi tanımıyor ve ne yapacağını bilmiyordu. Hacı Bayrâm-ı Velî Hazretlerinin türbesine gitti. Velî’nin mezarı başında […]

AHMED FUAT BEY ve ÇIĞMAN AİLESİ

Hakkı Duran Ahmed Fuat ÇIĞMAN(1876-1965), aslen Çankırı’ya bağlı Alva köyünden olup Hocazâdeler diye bilinen bir aileden gelmektedir. Babasının adı Süleyman’dır. Tahsil hayatı hakkında bilgi alamadık. Ancak uzun süre muallimlik yaptığı göz önüne alınınca hem İslâmî ilimler, hem de fen bilimleri alanında öğrenim gördüğü tahmin edilebilir. Elimizden çıkmadan önce Kudüs’te bir müddet görev yapmıştır. (1) Çankırı’da […]

Şeyhoğlu Hasan ÜÇOK (1882-01 Ağustos 1938) — ( Hakkı Duran )

Hacışeyhoğulları, Karatekin Gâzî’nin silah arkadaşlarından Şeyh Mehdî’ye kadar uzandığı rivayet edilen bir geçmişe sahiptirler. Tarihin değişik devirlerinde ailenin izlerine rastlamak mümkündür. 20. yüzyılın ilk yarısında bu ailenin özellikle üç üyesi, Sait, Ahmet Kemal ve Hasan Üçok; hizmet ve eserleriyle  dikkat çeken önemli şahsiyetlerdir. Hasan Üçok, 1882 yılında Çankırı’da doğmuştur. Babası Osman Tal’at, annesi Sıdıka Zehra […]

RÛŞEN FERİD KAM (1902- 28 Temmuz 1981)

https://www.youtube.com/watch?v=P1gq2Z8XxUY Çankırı kökenli bir aileye mensuptur. Dedesi askerî doktorlardan Ahmed Muhtar Paşa, babası tanınmış mütefekkir Ömer Ferid Kam (1864- 22 Mayıs 1944)’dır. Dedesi Ahmet Muhtar Paşa, sanat ve edebiyat adamlarını evine davet edermiş. Türk Musikisinin büyük üstadlarıi Neyzen Salim Bey, Tanburi Ali Efendi, Hacı Faik Bey, Giriftzen Âsım Bey, Kemençeci Vasilâki bunlar arasındadır. Kısa Hayat […]

ABDULLAH TİRYAKİ(1887-15 Temmuz 1935)

Hakkı Duran Cumhuriyetin ilk 15-20 yılında demiryolu inşasına önem verilmiş, Osmanlıdan devralınan hatlara yenileri eklenmiştir. Bunlardan Irmak-Filyos hattının inşasına 1927 senesinde başlanmış, yaklaşık dört yıl sonra ilk şimendifer 6 Şubat 1931 Cuma günü Çankırı’ya ulaşmıştır. Çankırı’nın içinden geçen ve tamamı 391 km. olan Irmak- Filyos demiryolu hattı, 14 Kasım 1935 tarihinde Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya’nın […]

ORTA’LI HÂFIZ MUSTAFA

ŞEKERCİ ÇANKIRI ORTA’LI HÂFIZ MUSTAFA

22.10.2006’da bu sitede yayınladığımız “ŞEKERCİLİK ZANAATI ve ÇANKIRILILAR” başlıklı yazıya 27.09.2008 tarihinde şöyle bir ekleme yapmıştım: “ÇANKIRILI ŞEKERCİLER Çok sayıda Çankırılı’nın Osmanlı dönemi İstanbul’unda şekercilik sektörünü elde tuttukları kesindir. Hikmet Turhan Dağlı’nın bahsettiği Çankırılı Mehmed Ağa, onun ustası Hicâz’da vefat eden Çankırılı Osman Ağa şekercilerin pîrlerinden idi.. AHMET YÜKSEL ÖZEMRE’NİN KAYDETTİKLERİ 25 Haziran 2008’de ebedî […]