CEMAL DOLUNAY (1877- 1937)

Millî Mücadele dönemi Çankırı Belediye Reisi olarak adına bir çok yerde rastlarız. Fakat hakkında derli toplu bir yazı ve kaynak ile karşılaşmayız. Çankırı Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı kurucularındandır. Millî Mücadele dönemi ve sonrası Çankırı Belediye reisidir( 1920-1927). Belediye reisliğinden ayrıldıktan sonra 1927 yılında TBMM’ye Kastamonu meb’usu olarak girmiştir. Çankırı tarihi bakımından bir hayli önemli bir şahsiyet […]