OSMANLI TÜRK MÜYDÜ?

Zaman zaman çeşitli medya organlarında Osmanlının Türklüğü konusunda tartışmalar yapılmaya çalışıldığı müşahede edilmektedir. Âlim bir şahsiyet olan Hoca Sadeddin Efendi(1536-1599)’nin Tâcü’t-Tevârih adlı meşhur tarih kitabında buna dair aktardıkları, konuya açıklık getirecek niteliktedir. “Âl-i Selçuk Mâverâün-nehir’den İran topraklarına geçtiği yıllarda bilece olan Türk boylarından Osmanoğullarının ulu atası Kayı Han’ın boyu da Merv-i Şahican sınırı üzerinde Mahan […]