2002 yılından buyana kesintisiz hizmet

Üye olun yazmaya başlayın ve Çankırı'nın geleceğine siz yön verin. Çankırı Araştırmaları Sitesi [www.cansaati.org]

Forum Anasayfası Forum Anasayfası » Gündem/Köşe Yazarları » Hakkı DURAN
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - RADYOLARDA TÜRK MÛSİKÎSİ
  Yardım Yardım  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Yeni Sayfa 1

Güncel Sitemiz için tıklayınız.

Çankırı Araştırmaları Sitesi Ağustos 2013 3 ncü dönem sitesi

2002 yılından bu güne kesintisiz hizmet veren sitemizin binlerce yazı ve görselin bulunduğu arşivleri

2000-2005 I. Arşiv       2006-2013 II. Arşiv

 


Kilitli ForumRADYOLARDA TÜRK MÛSİKÎSİ

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
Hakkı Duran Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 30.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 947
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakkı Duran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: RADYOLARDA TÜRK MÛSİKÎSİ
    Gönderim Zamanı: 27.03.2008 Saat 20:12
   Ahmet Talat Onay'ın önemli bir yazısı daha:  
 
          

            RADYOLARDA TÜRK MÛSİKÎSİ

                             (12-13 Eylül 1936)
 
      Ankara ve İstanbul radyolarının Türk kılasik musikisini, halk şarkılarını ihmal ettiklerinden, halkın musiki ihtiyacını gidermek için Mısır, Erivan, Hayfa istasyonlarının neşriyatını takip ettiklerinden ve garp musikisi namına yapılan neşriyatın biz Türkleri değil, Avrupalı olan orta seviyedeki halkı bile alâkadar etmediğinden ve hulasa radyolarımızın Türkçe neşriyatta bulunmaları neye mütevakkıf ise yapılması lazım geldiğinden bahisle, bir kaç ay evvel dikkati celbeden bir makale yazmıştık.  
        Makaledeki haklı şikayetimizin, mantıklı dileğimiz(in) alâkadar makamlarca yerinde görüldüğünü, hatta bu dileğimizin yerine getirilmesi için halk şarkıları ve milli musiki parçaları yapılması için teşebbüsler vukua geldiğini duymuş ve o yazımızın tesiriyledir ki haftanın muayyen gecelerinde bazı halk musiki sanatkarlarını radyolarda dinlemeğe başlamıştık.
 
RADYOLARIN ŞİRKETTEN HÜKÜMETE DEVREDİLMESİ
 
      Ankara ve İstanbul radyolarının şirket elinde bulunması dolayısıyle şirketin fedakârlıkta bulunmaktan çekindiği için milli musikinin ihmal edildiği şüphesizdir. Esasen millet ve hükümetin arzusu dahilinde neşriyat yapamayan bu şirketlerden radyoları alarak matluba(isteğe) uygun bir şekilde işletmek, hükümetçe muvafık(uygun) görüldüğünden her iki radyoya da hükümetçe el konulmuş ve 9 Eylül tarihinden itibaren bu radyolar, hükümetin eline geçmiştir. Derhal faaliyete geçen Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğü radyo programlarının tanzimi işini, iç işleri müdürlüğüne havale etmiş, bu müdürlük de Maarif Vekaleti'ne mensup iki zatla birlikte programları tanzime başlamıştır.
 
                YAYINLARDA OLUMLU DEĞİŞMELER
 

Yeni programların halkın dileklerini geniş mikyasta yerine getirecek surette tanzim edilmekte olduğunu şu bir kaç günlük neşriyattan anlıyoruz.

Evet, şimdiye kadar öğleleri yalnız alafıranga pilak neşriyatı yapılmakta ve son zamanlarda ancak pazar günleri Türkçe pilaklar çalınarak güya halkın ihtiyacına cevap verilmekte idi. Radyolar hükümete geçeli, her gün öğleleri yarımdan ikiye kadar neşriyat yapılmaktadır.

Eskiden akşam neşriyatı saat  9 - 10 arasında yapılırken şimdi altı buçukta ve gece on bire kadar sürmektedir.

   Yeni programlardan anlıyoruz ki, eski Türk musiki parçalarına, bestelerine ve bilhassa halk şarkılarına, halk sadâlarına çok ehemmiyet verilmektedir. Bu ciheti İstanbul radyosunda, tanbûri Refik(Fersan), kemençeci Fahire(Fersan) gibi üstadların çalmasından, Vedia Rıza(Giz), Müzeyyen(Senar) ve Münir Nureddin(Selçuk) gibi hanendelerin okumasından da anlamak mümkündür.

    Ankara radyo işleri müdürlüğüne Cumhur Riyaseti bandosu şefi Veli’nin getirilmesi ve İstanbul’da iyi bir bando temin edilmesi her halde memnuniyeti calib bir inkılap sayılsa yeridir.

   Azimli ve halkçı hükümetimizin, halkımızın musiki ihtiyacını göz önünde tutarak radyolarımızı ıslaha himmeti büyük alkışlara layıktır.

       Hükümetin milli musikiye fazla ehemmiyet vermesini memnuniyetle karşılarken bu hareketin tarih , dil işlerinde olduğu gibi milli musiki meselesinin de halline doğru atılmış bir adım saymaktayım.

      Kalbimde doğan bir his bu kuvvetli günün yaklaştığını duyurmaktadır. Temenni edelim ki bu gün pek yakın olsun. Çünkü Türkler musikisiz bir millet değildir; asırlara hâkim bir musikısi vardır. Türk dehâsını gösterecek eserlerimiz ise pek çoktur. Rağbet, iltifat bunları binlere çıkarabilir. Garp musiki fennine her zaman uyacak, arkadaşlık edebilecek kabiliyette olan Türk musikisi ve bu hususta kafi olan Türk dehâsı ölmez eserler yaratacak fırsatlar bekliyor.

                                               Talât Onay

     Bir reca : İstanbul radyosunda Türk milli musikisinin yüksek parçaları çalınır, okunurken Ankara radyosunda da halk Türküleri  çalınıp okunmakta her iki istasyonu aynı zamanda neşriyatta bulunmaları yüzünden her halde birinden mahrum kalınmaktadır. Vakia bazan Ankara’nın İstanbul’dan naklen neşriyatta bulunduğu da oluyorsa da her ikisinin aynı zamana rast gelmemesi çaresini bulmak güç olmasa gerek.

    Halkımızın her iki musiki eserlerini doya doya dinleyebilmeleri için İstanbul ve Ankara saz ve şarkı neşriyat saatlerinin birbirıni takiben yapılması çok muvafık olur. Buna bir çare bulmalarını değerli Posta ve Telgraf müdürü Umumisinden bekleriz.

                                                                                          Duygu

Ankara — Samsun Treni (12-13 Eylül 1936)

NOT: A.T.Onay bu yazıyı bir tren yolculuğu sırasında kaleme almıştır.Ara başlıklar ve parantez içindeki ifadeler tarafımdan konmuştur.Hakkı Duran
----------------------------------------------------------------------------------------
 


Düzenleyen Hakkı Duran - 27.03.2008 Saat 20:19
Hakkı DURAN
Yukarı Dön
Hakkı Duran Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 30.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 947
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakkı Duran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30.10.2012 Saat 00:04
 


         TÜRK MÜZİĞİ YASAĞINA KARŞI ÇANKIRI'DAN CESUR ÇIKIŞ

         
Gazetenin adı Duygu. Sahibi Çankırı mebusu Ahmet Talat Onay. Türk diline karşı yapılan operasyona karşı nasıl yiğitçe direnmiş ve olumlu sonuç almışsa, Türk kültür ve medeniyetinin önemli unsuru Türk musikisine karşı yapılanlara da net biçimde tavır koymuş.  Ahmet Talat Onay'ın bu tarihten sonra da  mebus olarak intihap edilmesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün konuya sanıldığı ölçüde taraf olmadığını düşündürmektedir.

              Ahmet Talat Bey'in Duygu'nun 25 Nisan 1936 tarihli nüshasında neşredilen makalesini  'TÜRK MÜZİĞİNİN YASAK YILLARI' başlıklı yazımızda aktarmış idik. Bu ve benzeri çıkışlardan sonra radyolardaki Türk müziği yasağı kısmen hafiflemiştir. Bunun üzerine Ahmet Talat Onay, yaklaşık 5 ay sonra üstteki yazıyı yayınlamıştır. Onay,  bu yasağın yazısının etkisiyle kalktığını açıkça ifade etmektedir.

           İşte o yazının yer aldığı Duygu kupürü: 
Hakkı DURAN
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
  Share Topic   

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.16
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.
Yeni Sayfa 1

Güncel Sitemiz için tıklayınız.

Çankırı Araştırmaları Sitesi Ağustos 2013 3 ncü dönem sitesi

2002 yılından bu güne kesintisiz hizmet veren sitemizin binlerce yazı ve görselin bulunduğu arşivleri

2000-2005 I. Arşiv       2006-2013 II. Arşiv

 

Popup Örnek