2002 yılından buyana kesintisiz hizmet

Üye olun yazmaya başlayın ve Çankırı'nın geleceğine siz yön verin. Çankırı Araştırmaları Sitesi [www.cansaati.org]

Forum Anasayfası Forum Anasayfası » Haberler/Etkinlikler » Çankırı Haberleri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 06.06.2000 Orta Depremini Unutmayalım...
  Yardım Yardım  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Yeni Sayfa 1

Güncel Sitemiz için tıklayınız.

Çankırı Araştırmaları Sitesi Ağustos 2013 3 ncü dönem sitesi

2002 yılından bu güne kesintisiz hizmet veren sitemizin binlerce yazı ve görselin bulunduğu arşivleri

2000-2005 I. Arşiv       2006-2013 II. Arşiv

 


Kilitli Forum06.06.2000 Orta Depremini Unutmayalım...

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
haruncanbaz Açılır Kutu Gör
haberci
haberci
Simge
Orta İlçe Habercisi

Kayıt Tarihi: 26.12.2005
Şehir: çankırı
Status: Aktif Değil
Points: 120
Mesajın Direkt Linki Konu: 06.06.2000 Orta Depremini Unutmayalım...
    Gönderim Zamanı: 03.06.2009 Saat 14:20
Bundan tam 9 yıl önce Orta ilçesi ve çevresi bir felaketin eşiğinden döndü.9 yıl önce Orta öyle bir deprem gördü ki ne kimse unutur nede kendini unuttururdu.Bende bu tarihin anısına böyle bir konu açmak istedim işte detayları il eo güne dair bilgiler,ayrıntılar ve resimler.Sizden isteğim bu konuya dair görüşlerinizi buraya yansıtmanız.
 
6 HAZİRAN 2000 ORTA (ÇANKIRI) DEPREMİ
 
 06 Haziran 2000 günü saat 05.42’de Orta Anadolu’nun kuzeyinde 5,9 büyüklükte bir deprem meydana gelmiştir Deprem Orta Anadolu ve Karadeniz bölgesinde geniş bir alanda hissedilmiş, Çankırı ilinin Orta, Çerkeş, Şabanözü, Atkaracalar, Kurşunlu ile Ankara ilinin Çubuk ve Kızılcahamam ilçelerinde hasara yol açmıştır. En fazla hasar ise Orta ilçesi ve köylerinde yoğunlaşmıştır. Kesin olmayan açıklamalara göre deprem sonucunda 3 kişi ölmüş, yaklaşık 200 kişi yaralanmış ve 3000‘den fazla yapı hasar görmüştür. Hasarlar daha çok yapı kalitesi kötü köy yerleşmelerinde gerçekleşmiştir. Kırsal alandaki en fazla hasar Orta ilçesinin batısında  Kabaca K-G yönünde sıralanan köylerde meydana gelmiştir. Çeşitli kuruluşlardan edinilen verilere (USGS, KOERİ, HARVARD, ERI) göre depremin aletsel dışmerkezi (episantır) Kuzey Anadolu Fayı’nın yaklaşık 30-40 km güneyine rastlamaktadır      Aletsel episantır ve en fazla hasar alanının uyumu göz önüne alınarak adı geçen deprem tarafımızca Orta Depremi olarak adlanmıştır.
     Bu araştırmada depreme yol açan aktif fayın belirlenmesi ve oluşan hasara etki eden jeolojik faktörlerin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Depremin yeri, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin çeşitli kuruluşlardan elde sismolojik veriler Tablo'da gösterilmiştir.
 

Kuruluş Adı  Enlem Boylam  Derinlik(km) Büyüklük
Kandilli 40.67 33.00 10.0 Md: 5.9
DAD 40.67 33.09 22.7 Md: 5.9
USGS-NEIC 40.72 32.87 33.0 Mw: 6.1
HRVD 40.57 32.83 20.5 Mw: 6.0
ERI 40.60 33.00 33.0 Ms: 6.1
 
 Depreme ilişkin çeşitli kuruluşlarca açıklanmış sismolojik bilgiler. Kandilli: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, DAD: Bayındırlık Bakanlığı, Deprem Araştırma Dairesi, USGS-NEIC: USGS National Earthquake Information Center, HRVD: Harvard University Seismology Group, ERI: Tokyo University Earthquake Research Institute HRVD:
     Çeşitli kuruluşlarca önerilen episantır koordinatları birbirine yakın olup Çerkeş güneyi-Orta batısına rastlamaktadır. Magnitüdü 4’ten büyük artçı şokların episantırları da ana şokla aynı bölgede yer almaktadır.  Yapılan fay düzlemi çözümleri depremin eğim atımlı (normal) kırılma (faylanma) sonucu oluştuğunu göstermektedir
     Güney ucu dışında genelde  Miyosen-Pliyosen yaşlı volkanit ve volkano-sedimanter kaya topluluklarında izlenir Ortabayındır yöresinde kumtaşı, kiltaşı, çamurtaşı, kireçtaşı ve marndan oluşan Üst Kretase yaşlı çökeller yüzlek verir. Güney kesiminde heyelanların yaygın olması nedeniyle dokanak ilişkilerine göre faya ilişkin yorum yapmak güçtür. Buğurören  köyü yöresi ve kuzeyinde ise Miyosen-Pliyosen yaşlı volkanit ve volkano sedimanterlerden oluşan istifteki farklı birimler fay boyunca karşı karşıya gelmiştir.
     Dendiritik drenajla parçalanmış ve genelde dağlık rölyef sunan bölgesel jeomorfoloji içerisinde Dodurga fayı K-G uzanımlı bir topoğrafik uyumsuzluk oluşturur. Devrez Çayı tarafından drene edilen Orta depresyonunu batısını sınırlandıran fayın batı bloğu morfolojik olarak yukarıdadır. Fayın batı bloğu ortalama 1500-1700 metreler seviyesinde yüksek plato karakteri gösterir. Bu yüksek plato dar ve derin vadilerle yarılmıştır. Güneydeki 10 km'lik kesiminde fayın doğu bloğunun ortalama yükseltisi ise 1250-1400 metredir. Bu kesimde alüvyon dolgulu vadi tabanları  geniş yer tutar.
     Fayın güney kesiminde heyelanlar nedeniyle aktif fay morfolojisi bozulmuştur. Kuzeye doğru gidildiğinde aktif faylara özgü morfolojik bulgular artar. D-B yönünde gelişmiş olan drenaj, kuruluş ve gelişim özellikleri açısından fayın Kuvaterner içerisinde aktif olduğunu gösterir. Buğuören yöresinde Kısaç derede 1.5 km,, güneyde kesiminde ise Yazır çayında yaklaşık 2 km sol yönlü dirseklenme izlenir . Bunların dışında Dodurga’nın yaklaşık 750 metre kuzeyinde küçük bir sel kanalında 12-15 metrelik sol yönlü ötelenme izlenmiştir. Drenajdaki bu ötelenmeler  fayın sol yönlü doğrultu atım bileşenini gösteren veriler olarak kabul edilmiştir. Öte yandan, Dodurga-Buğurören arası ve Buğuören yakın kuzeyinde  fayın doğu bloğunda  batı-kuzeybatı yönüne eğimli yüzey tiltlenmesi izlenmiştir. Bu tip yüzey tiltlenmesi aktif normal faylara özgüdür. Bu morfolojik veriler Dodurga fayının doğu bloğu aşağıda sol yönlü doğrultu atım bileşenli normal fay olduğuna işaret etmektedir.
     Fay çizgisi boyunca eski depremlere ilişkin belirgin sarplıklar izlenememiştir.
Bu durum  yüzey yırtılması ile sonuçlanan depremlerin tekrarlanma süresinin çok geniş aralıklı olması ile açıklanabileceği gibi fayda, gelişmiş olan eski depremlerin 06.06.2000 depremi gibi yüzey yırtılmasına yol açan büyüklükte olmadığına da yorumlanabilir. 

BÖLGESEL AKTİF TEKTONİK ÖZELLİKLER


        Mevcut bilgilere göre depremde en fazla hasarın gerçekleştiği Çerkeş-Orta-Şabanözü yöresine en yakın aktif fay Kuzey Anadolu Fayı’dır. Bu fay deprem bölgesinin kuzeyinde yer alır (Şekil 1,2,3). Ilgaz-Çerkeş arasında Kuzey Anadolu Fayı K800D genel doğrultuludur. Bu alanda KAF’nın aktif kırığı tek bir çizgisel yapı oluşturur. Son yıllarda bölgede yapılan gözlemler Kuzey Anadolu Fayı yakın çevresinde  ana fayın doğrultusuna aykırı uzanan bazı açılma çatlaklarının varlığını ortaya koymuştur (Ömer Emre ve Fuat Şaroğlu, yayınlanmamış bilgi). Bunların en tipik olanları İsmetpaşa kuzeyinde fayın kuzey bloğunda yer alan İmanlar ve güney bloğunda yer alan  Çavundur açılma çatlağıdır (Şekil 2,3). Her iki açılma çatlağında da sıcak su çıkışları ve güncel traverten oluşumları izlenir. Yaklaşık 500 metre uzunluğunda olan İmanlar Açılma çatlağı KAF’nın 10 km kuzeyinde yer alır ve  K200B doğrultuludur. Güney bloktaki Çavundur Açılma Çatlağı ise belirgin olarak 300 metre uzunluğunda olup K180D doğrultuludur.

        Kuzey Anadolu Fayının bu kesiminde son yüzyılda magnitüdü 6.0 ve daha büyük dört yıkıcı deprem meydana gelmiştir. Bunlardan, 1943 (M 7.2),1944 (M 7.2) ve 1951 (M 6.9) depremlerinde yüzey kırılması oluşmuştur (Ambraseys, 1969,1988) 1953 depreminde  (M 6.1) ise yüzey kırılması gelişmemiştir.

Önerilen episantır lokasyonları ve hasar dağılımına göre Orta depreminin Kuzey Anadolu fayından yaklaşık 30-35 km uzaklıktaki bir alanda gelişmiş olduğu ortaya çıkmaktadır. Deprem öncesi mevcut bilgilere göre bu bölgede  herhangi bir aktif fay tanımlanmamıştır. Ancak, deprem sonrasında grubumuzca yapılan hava fotoğrafı incelemesi ve saha gözlemleri Orta batısında K-G doğrultusunda  uzanan ve jeomorfolojik özellikleri açısından aktif olarak tanımlanabilecek bir fayın varlığını ortaya koymuştur (Şekil 2,3). Tarafımızca bu fay Dodurga fayı olarak adlanmıştır.

DODURGA FAYI

        Orta ilçesinin 10 km batısında yer alır. Yaylaçukurören – Bayındır köyleri arasında fayın toplam uzunluğu 22 km dir. Genel doğrultusu K100D’dur. Doğrultusu Kuzey Anadolu Fayı ile 700lik açı yapar. Buğurören yöresi hariç  birbirini izleyen tekçe kırıklardan oluşur.Güney ucu dışında genelde  Miyosen-Pliyosen yaşlı volkanit ve volkano-sedimanter kaya topluluklarında izlenir (Şekil 6). Ortabayındır yöresinde kumtaşı, kiltaşı, çamurtaşı, kireçtaşı ve marndan oluşan Üst Kretase yaşlı çökeller yüzlek verir. Güney kesiminde heyelanların yaygın olması nedeniyle dokanak ilişkilerine göre faya ilişkin yorum yapmak güçtür. Buğurören  köyü yöresi ve kuzeyinde ise Miyosen-Pliyosen yaşlı volkanit ve volkano sedimanterlerden oluşan istifteki farklı birimler fay boyunca karşı karşıya gelmiştir.

        Dandiritik drenajla parçalanmış ve genelde dağlık rölyef sunan bölgesel jeomorfoloji içerisinde Dodurga fayı K-G uzanımlı bir topoğrafik uyumsuzluk oluşturur (Foto 1,2). Devrez Çayı tarafından drene edilen Orta depresyonunu batısını sınırlandıran fayın batı bloğu morfolojik olarak yukarıdadır. Fayın batı bloğu ortalama 1500-1700 metreler seviyesinde yüksek plato karakteri gösterir. Bu yüksek plato dar ve derin vadilerle yarılmıştır. Güneydeki 10 km'lik kesiminde fayın doğu bloğunun ortalama yükseltisi ise 1250-1400 metredir. Bu kesimde alüvyon dolgulu vadi tabanları  geniş yer tutar.


        Fayın güney kesiminde heyelanlar nedeniyle aktif fay morfolojisi bozulmuştur. Kuzeye doğru gidildiğinde aktif faylara özgü morfolojik bulgular artar. D-B yönünde gelişmiş olan drenaj, kuruluş ve gelişim özellikleri açısından fayın Kuvaterner içerisinde aktif olduğunu gösterir. Buğuören yöresinde Kısaç derede 1.5 km,, güneyde kesiminde ise Yazır çayında yaklaşık 2 km sol yönlü dirseklenme izlenir (Şekil 5). Bunların dışında Dodurga’nın yaklaşık 750 metre kuzeyinde küçük bir sel kanalında 12-15 metrelik sol yönlü ötelenme izlenmiştir. Drenajdaki bu ötelenmeler  fayın sol yönlü doğrultu atım bileşenini gösteren veriler olarak kabul edilmiştir. Öte yandan, Dodurga-Buğurören arası ve Buğuören yakın kuzeyinde  fayın doğu bloğunda  batı-kuzeybatı yönüne eğimli yüzey tiltlenmesi izlenmiştir. Bu tip yüzey tiltlenmesi aktif normal faylara özgüdür. Bu morfolojik veriler Dodurga fayının doğu bloğu aşağıda sol yönlü doğrultu atım bileşenli normal fay olduğuna işaret etmektedir.


Fay çizgisi boyunca eski depremlere ilişkin belirgin sarplıklar izlenememiştir.

       Bu durum  yüzey yırtılması ile sonuçlanan depremlerin tekrarlanma süresinin çok geniş aralıklı olması ile açıklanabileceği gibi fayda, gelişmiş olan eski depremlerin 06.06.2000 depremi gibi yüzey yırtılmasına yol açan büyüklükte olmadığına da yorumlanabilir. 

 Siyasi Parti Liderleride Orta İlçesine Gelerek Bilgi Aldılar.
Recai Kutan deprem bölgesinde
FP Genel Başkanı Recai Kutan, Çankırı’da depremden etkilenen yerleşim birimlerinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Kutan, beraberindeki FP Genel Sekreteri Suat Pamukçu, FP Genel Başkan Yardımcısı Ertan Yülek ile beraber karayoluyla önce Şabanözü’nde incelemelerde bulundu. Daha sonra Orta ilçesine gele Kutan, burada Çankırı Valisi Halil Ulusoy’dan deprem çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Vali Ulusoy, deprem nedeniyle Çankırı’da 60 kişinin yaralandığını anımsattı. Bunlardan 58’inin tedavisinin ayakta yapıldığını, 2’sinin durumunun ağır olduğunu ve Ankara’daki hastanelerde tedavi gördüklerini kaydetti.
        Vali Ulusoy, ilk tespitlere göre Çankırı ilinde 3 bin civarında evin hasar gördüğünü bildirdi. Depremin köylünün erken saatte ayakta olması nedeniyle fazla can kaybına yol açmadığını kaydeden Vali Ulusoy, Çankırı ili için 5 bin 366 adet çadır planlanması yaptıklarını kaydetti. 1820 adet çadırın kriz masasının yer aldığı Orta ilçesine ulaştırıldığını bildiren Halil Ulusoy, bunlardan 1520’sinin ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerinde dağıtıldığını 2 bin adet çadırın da ilçeye ulaştırılmak üzere gönderildiğini kaydetti. Vali Ulusoy, ayrıca seyyar mutfaklarda pişirilen yemeklerin dağıtımının sürdüğünü, yarın ilaçlama çalışmasına geçileceğini hasar tespitinin tamamlanmasının ardından da enkaz kaldırma işlemine geçileceğini kaydetti.
        Vali Ulusoy, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla çadırların kurulduğunu da ifade etti.
        FP Genel Başkanı Kutan, 5.9 büyüklüğündeki depreme rağmen can kaybının az olmasının sevindirici olduğunu ifade ederek, Türk halkının deprem konusunda tecrübe kazandığını, müdahalenin çok hızlı yapılabildiğini kaydetti.
        Depremin açtığı yaraların en kısa sürede sarılacağını ümit ettiğini belirten Kutan, “Hem devlet hem sivil toplum örgütleri hem de belediyelerin bu işte seferber olması gerekiyor” diye konuştu.
        Kutan, Türkiye’nin deprem bölgesi olduğunu, depremin acılarını pek çok kez yaşadığını ifade ederek, “Şimdiye kadar çoktan çadırkentler kurulmalıydı. Süratle hareket etmek mümkündü. Türkiye’nin son zamanlarda oldukça çok tecrübe kazanması gerekirdi, ancak görülüyor ki yeterince tecrübe kazanmamış.”
        Kutan ve beraberindekiler daha sonra, Orta ilçesi kaymakamlık binası arkasında kurulan çadırkenti ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundular.
İlçemize o dönem DYP Lideri Tansu Çiller,Mhp Lideri Devlet Bahçeli deprem bölgesine geliz ziyarette bulunmuşlardır.
Çankırı%20depremÇubuk%20deprem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yogun aramalarıma ragmen bulabildiğim resimler bunlar.Sizlerinde ellerinde o güne dair resimler varsa buraya eklemenizi istiyorum.Saygılarımla.
TÜRK OLMAK ONURDUR ÇANKIRI'LI OLMAK GURURDUR ORTA'LI OLMAK ONURDUR
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
  Share Topic   

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.16
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.
Yeni Sayfa 1

Güncel Sitemiz için tıklayınız.

Çankırı Araştırmaları Sitesi Ağustos 2013 3 ncü dönem sitesi

2002 yılından bu güne kesintisiz hizmet veren sitemizin binlerce yazı ve görselin bulunduğu arşivleri

2000-2005 I. Arşiv       2006-2013 II. Arşiv

 

Popup Örnek