2002 yılından buyana kesintisiz hizmet

Üye olun yazmaya başlayın ve Çankırı'nın geleceğine siz yön verin. Çankırı Araştırmaları Sitesi [www.cansaati.org]

Forum Anasayfası Forum Anasayfası » Gündem/Köşe Yazarları » Hakkı DURAN
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - DAMADZÂDE FEYZULLAH EFENDİ
  Yardım Yardım  Forumu Ara   Kayıt Ol Kayıt Ol  Giriş Giriş

Yeni Sayfa 1

Güncel Sitemiz için tıklayınız.

Çankırı Araştırmaları Sitesi Ağustos 2013 3 ncü dönem sitesi

2002 yılından bu güne kesintisiz hizmet veren sitemizin binlerce yazı ve görselin bulunduğu arşivleri

2000-2005 I. Arşiv       2006-2013 II. Arşiv

 


Kilitli ForumDAMADZÂDE FEYZULLAH EFENDİ

 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
Yazar
  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
Hakkı Duran Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 30.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 947
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakkı Duran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: DAMADZÂDE FEYZULLAH EFENDİ
    Gönderim Zamanı: 19.12.2009 Saat 22:31
 Vefat Yıldönümünde:
 

               DAMADZÂDE FEYZULLAH EFENDİ        

                       (Osmanlı Şeyhülislâmı/...1700-20 Aralık 1761)
                         

                                                                  Hakkı Duran

             Şeyhülislâm Damadzâde Ebülhayr Ahmed Efendi’nin oğlu olup 1700 yılında Bursa’da doğmuştur. Dedesi Bursa kadısı iken babası, babası Bursa mollası iken kendisi doğmuştur. Dedesi, Anadolu Kazaskeri Çankırılı Mustafa Râsih Efendi’dir. Şeyhülislâm Minkarizâde Yahya Efendi’ye damat olması sebebiyle Çankırılı Mustafa Efendi'nin  hemen hepsi de ilim ehli olan çocuk ve torunlarına Damad-zâdeler denilmiştir..Çankırı kökenli ikinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. 

    KADILIK, KAZASKERLİK VE İLK ŞEYHÜLİSLÂMLIĞI

         1730 yılında henüz otuz yaşındayken önce Galata Kadılığına, ardından aynı yıl içinde Bursa Kadılığına getirildi. Daha sonra Mekke ve İstanbul Kadılığı payesi alarak 1739’da Anadolu Kazaskeri oldu. Bu görevi dokuz ay süreyle yaptıktan sonra azledildi. Bu azilde babasının vefat etmesinin etkisi bulunmaktadır. On yıl müddetle hiç bir görev verilmeden bekletildi. 1750 ve 1753’te iki defa Rumeli Kazaskeri olup, 8 Haziran 1755’te Abdullah Vassaf Efendi’nin yerine şeyhülislâm tayin edildi. Bu görevi on dört ay sürdü. Babası Ebulhayr Ahmed Efendi’den sonra Çankırı kökenli ikinci Osmanlı şeyhülislâmıdır.


          İKİNCİ KEZ ŞEYHÜLİSLÂM OLMASI

 

          1756 Temmuz ortalarında görevden alınarak Paşabahçesi- İncirköyü’ndeki yalısında oturdu. Yerine Dürrizâde Mustafa Efendi şeyhülislâm olduysa da yedi buçuk ay sonra yani 19 Mart 1757’de azlolunarak Feyzullah Efendi ikinci defa şeyhülislâmlık makamına getirildi. Bir yıl kadar görev yaptıktan sonra ulema ve saray mensuplarının aleyhindeki gayretleri sonucu tekrar görevden alındı.

 

          Damadzâde Feyzullah Efendi’nin ikinci meşihati, Osmanlı Padişahı III. Osman’ın son ve III. Mustafa’nın ilk senesine rastladı ve 26 Mart 1758’de azlolundu. Azil sebebinin ne olduğu tam olarak bilinmemekte ise de, Devhat-ü’l-Meşayih’te[1] “kurenayı devletten bazı hasudların kendi hallerini buna nispet ile mefsedette” bulunduklarından bahsedilmektedir.

 

         ŞAHSİYETİ, İLİM ve SANAT FAALİYETLERİ

 

          Padişah III.Osman dönemindeki meşihat müddeti iki seneyi biraz aşmaktadır. Dürüst kişiliği ile takdir kazanmış olan Feyzullah Efendi, müderrislerin ruus imtihanlarına adaletli bir sistem getirmiş, adam kayırmaya izin vermemiştir.

        Damadzâde Feyzullah Efendi, azlinden sonra bir müddet İncirköyü’nde ve daha sonra Haliç’te Sütlüce’deki evinde oturdu. 20 Aralık 1761’de vefat ederek orada yaptırmış olduğu zaviyeye defnedildi. Dinî ilimlerden başka tıp ve riyaziye(matematik) ilimlerinde kendini göstermiştir.


          Türk Mûsikisi ile de yakından ilgili olan Damadzâde Feyzullah Efendi, bu alanda üstad bir bestekâr olarak bilinmektedir[2]. Ne yazık ki besteleri günümüze kadar gelememiştir. Her iki meşihatinin müddeti iki seneden biraz fazladır. Oğlu Rumeli Kazaskeri Damadzâde Murad Efendi’dir.

 

         MALTEPE(İSTANBUL) ve FEYZULLAH EFENDİ

        Osmanlı döneminde küçük bir kasaba görünümünde olan Maltepe'ye, Kazasker Feyzullah efendi tarafından bir külliye inşa edildi. Osmanlı döneminde Maltepe askeri konaklama yeri olarak önemli bir mevki idi.

          18.yüzyılda Kazasker Feyzullah Efendi' nin çabalarıyla Maltepe daha da gelişerek yeni bir çehreye bürünmüştür.

           Eski Maltepe'nin Feyzullah Efendinin Çiftliği olduğu söylenmektedir. Kayış Dağı membâ Suyunu Maltepe'ye toprak künklerle Feyzullah Efendi getirtmiş; bir çeşme, hamam ve câmi yaptırmıştır.

          Cumhuriyeti ilk yıllarında Maltepe büyük bir yangın geçirmiş, bütün ahşap evlerle birlikte Feyzullah Efendi Câmii de yanmıştır. Hayırseverler, aynı mahallede 1964 yılında yeni inşa ettirdikleri bir câmiye Feyzullah Câmii adını vermişlerdir. 

                       -devam edecek-


[1]  Devhat-ü’l Meşayih, (Müstakimzâde Süleyman Efendi’nin Şeyhülislâmlara dair eseri), “padişaha yakın bazı kişilerin çekememezlik ve yerine göz dikmeleri sebebiyle yaptıkları bozgunculukları” yüzünden azledildiği görüşünü dile getirmektedir.

[2]  İ. Hakkı Uzunçarşılı, “Mûsikîde yeniden makam îcadına muktedir olduğu” nu Vâsıf tarihine dayanarak belirtmektedir.( bkz.: Osmanlı tarihi, Cilt.6 s. 565.)

 Düzenleyen Hakkı Duran - 22.12.2009 Saat 21:54
Hakkı DURAN
Yukarı Dön
Hakkı Duran Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 30.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 947
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakkı Duran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22.12.2009 Saat 21:48
 
            FEYZULLAH EFENDİ ve MALTEPE
 
          Daha önce askerî bölge ve Feyzullah Efendi'nin çiftliğinin bulunduğu  Maltepe, bir yerleşim yeri olarak gelişimini  Damadzâde Feyzullah Efendi'ye borçludur. Burada bir câmi yaptırmış ve Kayışdağı suyunu getirterek yaptırdığı çeşme ve hamama bu suyu bağlamıştır. Câmiyi 1728-29 yıllarında yaptırdığı belirtilmektedir.[1]  O câmiin yeri, bugünkü Havuzlu parkın yakınında imiş.
 
        Feyzullah Efendi'nin adı Maltepe'de günümüzde yaşatılmaktadır. 1964'de aynı mahallede hayırseverler tarafından yaptırılan câmiye-bir kadirşinaslık örneği olarak- Feyzullah Câmii denildiği gibi, Maltepe İlçesi'nin  o mahallesinin adı da Feyzullah Mahallesi olarak adlandırılmıştır.
 
           -Feyzullah Camii, Maltepe-
 
       Câmi kitâbesinin mevcut olduğu belirtilmektedir. Çeşme ve hamamından daha sonra söz edeceğiz. Maltepe'de Çankırı kökenli nüfusun bir hayli fazla olduğu bilinmektedir. (Orada yaşayan hemşehrilerimiz inşallah Damadzâde Feyzullah Efendi'den haberdardırlar. Bütün enerjilerini örgütlenmeye hasreden dernek ve federasyonlarımız, -ümid ederim-bu gibi konulara da vakit ayırırlar.
-------------------------------------------------
[1]Feyzullah Efendi, bu tarihlerde müderris pâyesinde olmalıdır. 1730'da Galata kadısı olmuştur. 
Hakkı DURAN
Yukarı Dön
ibayraktar Açılır Kutu Gör
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 09.12.2009
Status: Aktif Değil
Points: 2
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibayraktar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26.12.2009 Saat 19:29

 
İSLÂM SELAMİ OĞUZ (1916-2003)

15.09.1916 yılında Atkaracalar’da doğmuştur. 1946 yılında Demokrat Parti Kartal İlçe Teşkilatının kurulması çalışmalarında bulunmuş ve teşkilatın idare heyetinde görev almıştır. 1951-1960 yılları arasında iki dönem İstanbul Maltepe Belediye Başkanlığı yapmış, 1961 ihtilaliyle birlikte Belediye Başkanlığı görevinden alınarak tutuklanmış ve Adnan Menderes ve arkadaşlarıyla birlikte Yassıada’da idamla yargılanmıştır. Yargılama neticesinde üzerine atılan suçların tamamından beraat eden İslâm Selâmi Oğuz, 1963-1968 yılları arasında bir kez daha Maltepe Belediye Başkanlığı yapmıştır.

Feyzullah Efendiden sonra Maltepe’ye hizmet eden ikinci Çankırılı olarak dikkatleri çekmektedir. Bugün Maltepe nüfusunun çoğunluğunun Çankırılılardan oluşmasında büyük emeği olan Selami Oğuz’un adını yaşatabilmek adına “Selamet Mahallesi” adı ile bir mahalle kurulmuş ancak daha sonraki dönemlerde yönetime gelenler tarafından bu isim değiştirilerek Başbağlar Mahallesi adına almıştır.

Uzun yıllar Maltepe’de ikamet eden Hüseyin Nihal Atsız, hatıralarında 1941–1942 yıllarında yaşadığı bir olayı anlatırken İslam Selami Oğuz’dan şöyle bahsetmektedir;

“O zaman Maltepe’de evlere su dağıtan tesisat yapılmamıştı. Sucular, mevcut üç dört çeşmeden yüklenerek evlere taşırlardı. Bu işi meslek edinmiş dört beş kişi, müşterileri paylaşmışlardı ve her eve kaç günde bir su götürüleceğini bilirlerdi. Eski talebemden olan, Maltepe’nin dinamik Belediye Reisi “Selami Oğuz” evlere su getirinceye kadar bu ittifak aksamadan devam etti .“

Maltepe'ye ilk şebeke suyunun gelmesini ve çağdaş kent yaşamını ait ilk adımların atılmasını sağlayan İslâm Selâmi Oğuz, 1968 yılında yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığı seçimini kaybetmiş ve uzun bir süre siyasi hayatına ara vermiştir. 1983 yılında Anavatan Partisinin Kurulmasından sonra yapılan ilk yerel seçimlerde bu partiden İstanbul İl Genel Meclisi Üyesi olarak siyasi hayatına yeniden başlayan ve bu görevi sonraki dönemlerde de devam ettiren İslâm Selâmi Oğuz, 2003 yılında, 87 yaşında İstanbul’da vefat etmiştir. Kabri Yalova’dadır.Düzenleyen ibayraktar - 02.01.2010 Saat 17:41
İbrahim BAYRAKTAR
Yukarı Dön
Hakkı Duran Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 30.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 947
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakkı Duran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31.12.2009 Saat 21:10
               MALTEPE'DE ÇANKIRILILAR
 
         1992'de İlçe olan ve fizikî olarak büyüyen temelini bir Çankırı'lının attığı Maltepe'nin gelişmesinde başka hemşehrilerimiz de önemli katkı sağlamıştır. 1951-1960 arasında iki dönem Maltepe Belediye başkanlığı yapan Atkaracalarlı İ. Selâmi Oğuz bunlardan biridir. Bu bilgiyi İbrahim Bayraktar'a borçluyuz. Konumuzla doğrudan ilgili olan bu yazıyı aktardığı için kendisine teşekkürlerimi sunarım.
 
         www.atkaracalar.com sitesinde "OĞUZ KÜTÜPHANESİ" başlıklı bir yazı var. Kütüphanenin kurucusu ile İ.Selâmi Oğuz arasında akrabalık bağı var mı, bunu da açıklarsanız memnun olurum.
 
          1992 yılında Maltepe Belediye başkanlığına yine bir Çankırılı hemşehrimiz, Bahtiyar Uyanık seçilmiştir.
Hakkı DURAN
Yukarı Dön
ibayraktar Açılır Kutu Gör
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 09.12.2009
Status: Aktif Değil
Points: 2
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ibayraktar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02.01.2010 Saat 17:39

Sayın Duran, eski adıyla Oğuz Kütüphanesi, bugünkü adıyla Atkaracalar İlçe Oğuz Halk Kütüphanesinin kurucusu olan emekli öğretmen merhum Abdulhalim Oğuz, aynı zamanda İslam Selami Oğuz’un da amcasıdır.

 

Bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Maltepe Belediyesinin internet sitesinde ve oradan kopya yapılarak yayınlanan çeşitli yerlerde de aynen sizin ifade ettiğiniz gibi Selami Oğuz’un 1950-1961 yılları arasında iki dönem Maltepe Belediye Başkanlığı yaptığı yönünde bilgiler yer alsa da 1961 ihtilalından sonraki dönemle ilgili bazı eksiklikler göze çarpmaktadır. Zira 1964-1966 yılları arasında 3 ayrı kişinin belediye başkanlığı yaptığı, 1972-1980 yılları arasında Yalçın Kızılay’ın iki dönem başkanlık yaptığı yönünde bilgiler bulunmakta, fakat 1966-1972 yılları ile ilgili hiçbir bilgiye rastlanmamaktadır. Bu dönem adeta pas geçilmiştir. Oysa 1961 ihtilalından sonra yani 1966-1969 yılları arasında babamın da Maltepe Belediyesinde görev yapması ve Selami Oğuz’un bu arada yapılan seçimlerde başkanlığı kaybettiği yönünde verdiği bilgilerden ve Yalçın Kızılay’ın oğlu ile yaptığım görüşmelerden yola çıkarak, 1963-1968 yılları arasında bir kez daha belediye başkanlığı yapmış olması gerekmektedir. Bu konuda bir eksiklik olduğunu düşünüyorum.

 

Vefatından önce birkaç kez sohbet etme imkanı bulduğum merhum Selami Oğuz, Demokrat Partiden İstanbul Milletvekili olduğunu ancak meclise gitmeden istifa edip belediye başkanlığına devam ettiğinden bahsetmişti. İstifa nedeni olarak da Milletvekili olarak eline geçecek ücretle bırakın hizmet etmeyi,  seçmenlerini ağırlamanın (konuklara saygı göstererek onların her türlü gereksinimini sağlamak, ikram etmek, rahat ettirmek) dahi zor olacağını, belediyelerin halkla iç içe olması dolayısıyla hizmet vermenin daha kolay olduğunu bu yönüyle belediye başkanlığını, milletvekilliğine tercih ettiğini anlatmıştı.

 

1990’lı yılların sonunda Maltepe’de yayınlanan MAKSEV isimli yerel gazete (dergi de olabilir) Selami Oğuz’un ağzından hayatını ve hatıralarını da yayınlamıştı.  Düzenleyen ibayraktar - 02.01.2010 Saat 18:42
İbrahim BAYRAKTAR
Yukarı Dön
Hakkı Duran Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 30.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 947
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakkı Duran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05.01.2010 Saat 20:18

               FEYZULLAH EFENDİ ÇEŞMESİ

 
           -Damadzâde Feyzullah Efendi Çeşmesi-
 
 
            Feyzullah Efendi'nin adını taşıyan, İskele Meydanı'ndaki asmalı kahvenin önünde bulunan çeşmenin yapım tarihi H.1141(M.1728/29)'dir.

         Feyzullah Efendi çeşmesi iki cephelidir. Çeşmenin iki cephesinde de kitabe bulunmaktadır. Her iki cephedeki kitabeler de yıpranmamıştır. Tarih kıtalarından birini şair Lebib(ö.1767), diğerini de Şakir adlı başka bir kimse yazmıştır.

 
             “Cenâb-ı kaziasker yani Feyzullah Efendi'nin

              Hemîşe mastar-ı hayr ide zâtın Hazreti Allah

              İdüb bu âb-ı tâbı dört taraftan bî-riyâ icrâ

              Ki oldu sûbesû lûtfu ile seyrâb ibâdullah

              Lebîbâ teşnegâna böyle işrâb itdi tarihin

              Bu vâlâ çeşmeden âb-ı hayat iç fîsebilillah”

 
 
 
         Çeşmenin asmalı kahveye bakan öteki yüzündeki kitâbede ise şu tarih kıt'ası bulunmaktadır:

             "Vâz'ıü'l-hayrât Feyzullah Efendi kim odur

             Kazıasker-i ibn kazıasker-i vâlâ asil

             Eyleyüb bu karyeyi menzur-i çeşm-i iltifat

             Kıldı atşâne zülâl-i berr ü ihyâen sebil

             Şâkir-i dâi sitâyiş birle tarihin didi

             Menbâ-i zemzem-i muallâ çeşme-sâr-ı bi-âdil. [1]


 

       Her ik kıta da H.1141 tarihi verilmiş olduğu anlaşılmakta ve çeşmenin 1728/29 da inşâ edildiği ifade edilmektedir. Bu tarihte Feyzullah Efendi kazasker olmak şöyle dursun, Galata kadısı bile olmamıştır. Feyzullah Efendi, 1730’da Galata kadısı ve 1739 yılında ilk defa  kazasker olmuştur. Bu arazi muhtemelen babası Ebulhayr Ahmed Efendi’ye verilmiş, Feyzullah Efendi burasını imar ve ihyâ etmiştir.
 

        Feyzullah Efendi, yaptırdığı çeşmeye Kayışdağı suyunu toprak künkler döşeterek getirtmiş, bu yolla Maltepe köyünün içme suyu ihtiyacını karşılmıştır. Eski belediye başkanlarından Selami Oğuz'un verdiği bilgiye göre bu künkler, 1950'ye kadar dayanmıştır(hizmet görmüştür).[2][1] Bu bilgileri www.maltepe.com.tr  ve   www.maltepesgb.saglik.gov.tr  ve başka bazı internet sitelerinden derledim.  Sunulan bu bilgilerden bazılarının gözden geçirilmesi gerekir.

 
[2]  Hakkında İbrahim Bayraktar sayesinde bilgi sahibi olduğumuz Selâmi Oğuz’un Feyzullah Efendi’nin hizmetlerinin farkında olduğu, ona atfen aktarılan malûmattan  anlaşılıyor. Feyzullah Efendi’nin hemşehrisi olduğundan haberdar mıydı, şu an bilemiyoruz. İbrahim Bayraktar, mahalli bir gazetede  yayınlandığını söylediği hâtırâlarına ulaşırsa bu ve benzeri sorulara cevap bulabiliriz.


          

 

 

 

 

 

 

Hakkı DURAN
Yukarı Dön
Bayraktar Açılır Kutu Gör
Okur
Okur
Simge

Kayıt Tarihi: 26.12.2005
Şehir: Ankara
Status: Aktif Değil
Points: 31
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bayraktar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10.01.2010 Saat 22:37
 
 

Selami Oğuz’un 90’lı yıllarda kaleme aldığı anılarından konu ile ilgili olan bazı bölümler:

 

1950 yılında Ben, Sabri TAŞKIN, Orhan MALTEPE ve Hikmet SÜRÜCÜ İl Genel Meclisine seçildik. O devirde İlçe Kartal olup, 19 köyümüz vardı. Hiç birinde içecek su, yol, cami ve kanal mevcut değildi. Bu harap, bakımsız köylerimizin ana dertlerini gidermek için başta Kaymakam rahmetli Suat ETEMOĞLU olmak üzere gece gündüz çalışarak Vilayet İl Meclisinden aldığımız yardımlarla ana dertleri olan su, yol davalarının halledilmesine çalıştık. O devirde Vilayet İl Genel Meclisi tarafından anakent belediyesi ile müşterek diğer belediyelere de yardım yapılırdı. Bu yardımlara Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla Belediyeleri de dahildi.

 

Her ay İstanbul Valisi ve İl Genel Meclis Üyeleri ile birlikte köyleri dolaşır, mahallinde dertleri dinlerdik. Bir gün Kurt Doğmuş köyleri civarına giderken Emirli Köyü'ne uğradık. Camisi vardı minaresi yoktu. Kavak ağacında ezan okunurdu. Diğer ilçe köyleri de aynı durumda idi. Kurt Doğmuşta konuşurken yaşlı bir nine çıktı; “Selâmi Bey, şu mikrofonu bana ver, -Kız oldum dört saatlik yoldan su taşıdım, gelin oldum aynı, nine oldum aynı, palavrayı bırakın da köyümüzün su derdini halledin,” dedi. Ben kaymakama baktım, kaymakam bana baktı sonra Kaymakam, köyün muhtarı Avni ÖZYURDA bu sorunun bir an önce halledilmesi için hemen girişimlere başlanılmasını emretti. Dernek toplandı, suyun getirilmesi kararlaştırıldı. Bayındırlık Müdürlüğünden boru temin edilerek dört saatlik yoldan köyün içme suyu temin edildi. Bu köylerin ana dertlerini halletmek için gece gündüz çalıştık.

 

Maltepe'ye gelince, Maltepe'nin de diğer köy ve beldeler gibi yolu, suyu ve kanalları yoktu. O günlerde Maltepe'nin acil ihtiyacı su idi. Maltepe’nin suyu 140 sene evvel Kazasker Feyzullah Efendi tarafından Kayış Dağından toprak künklerle getirilmişti. Biz bu içme suyunu İller Bankası eliyle ihale ettirerek yeni su şebekesi döşeyip evlere de bağlatarak yeniden Maltepe’ye kazandırdık. Ayrıca, Maltepe’nin tarihi çeşmelerine de bu sudan bağlatarak sokak çeşmelerini de canlandırmış olduk.

 

1954 yılında seçim yapıldı. Ben bu devirde de Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı ve Maltepe Belediye Reisi idim. İstanbul'da 6 ıncı olarak Milletvekili yoklamalarını kazandım. On gün sonra Sayın Başbakana telgraf çekerek Milletvekili adaylığından istifa ettiğimi bildirdim. Rahmetli Ankara'ya çağırdı. Milletvekilliğini neden istemediğimi sordu.Sayın Başbakanım, siz bana 2000 lira maaş vereceksiniz. Ben Ankara'da ev tutacağım. Verilen maaş benim seçmenlerimden gelen mektupların cevabını ödemez. Bırakında ben yolu olmayan, suyu olmayan, kanalı olmayan bu harap beldenin imarına çalışayım,’ dedim. İstifamı kabul etti.

 

Ben 25 sene Kartal'da Demokrat Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildim. On sene de 1950 den 1960 yılına kadar Belediye Reisi ve İl Genel Meclis Üyesi olarak hizmet ederken 1960 yılında ihtilal oldu. İlçe Başkanları, Hükümet erkânı milletvekilleri ve parti mensupları ile birlikte Balmumcu, Davutpaşa ve sonradan da Yassıada’ya alındık. Balmumcu komutanı çok iyi bir zattı, o olmasa belki de yarı arkadaş kendi kendini öldürürdü. Çünkü ben ve arkadaşlarım Yassıada’ya gidinceye kadar ne için alındığımızı bilmiyorduk. Orada soruşturma kararları geldi. Mali ve İdari işlere ait tüm mülkümü tevdi ederek gayrı meşru aradılar. Ne belediyeden ne de şahsi işlerimde gayrimeşru bulamadılar, berat ettim. Fakat beş sene malımıza gayrimenkullerimize sahip olamadık. İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde de bu gayrimenkullerde gayri meşru aradılar onlar da bulamadılar. Hatta benim çocuğum yok, çocuğum olmamasına rağmen, gayri meşru arama cetveline çocuk bakımı 65 bin lira yazmışlar. Mahkemede durumu anlattım. Nüfusa soruldu. Benden evvel savcı beratımı istedi. Gerek Maltepe Belediye hesaplarından ve gerekse tüm mülklerimden dolayı herhangi bir gayri meşru durum olmadığına kanaat getirilerek iadesine ve tedbirin kaldırılmasına karar verildi. Dolayısıyla belediyedeki görevim sırasında ve kendime ait mal ve mülküm hakkında isnat edilen suçların hesabını Yassıada’da idamlıkla yargılanarak verdim. Beraat ettim ve geri geldim. Yeniden Adalet Parti listesinden Belediye Reisi seçildim. Bütün Maltepe'ye teşekkür ederim. Hiç bir zaman seçimlerde beni yalnız bırakmadılar.

 

Zamanla Maltepe ve civarı yeraltı suları ile idare edilemez hale geldi. Kartal'da su birliği kuruldu. Ömerli Barajının yapılması Hükümetçe ele alındı. Fakat projede yalnız Bostancı hududuna kadar yer verildi. Darıca'ya kadar bizim beldelerin dahil edilmediğini haber aldık. Beş belediye reisi teyyare ile Ankara’ya giderek Hükümet Başkanımız Süleyman DEMİREL'e İlçelerin su sıkıntısını anlattık. Bizim de Ömerli Barajına dahil edilmemizi talep ettik. Bu talebimizi olumlu karşılayan ve Maltepe ile diğer belediyelerin de şebekeye dahil edilmelerini sağlayan Hükümet Reisimiz Sayın DEMİREL'i minnetle ve şükranla anar, teşekkür ederim.

 

         Görüldüğü gibi hatıralarda Selami Bey’in bilinenin aksine birinci Demirel Hükümeti döneminde 3. defa Maltepe Belediye Başkanlığına seçildiği ve diğer hususlarda ayrıntılı bilgiler bulunmakta, her ne kadar Feyzullah Efendinin Çankırılı olduğu yönünde bir bilgi bulanmasa da varlığından ve hizmetlerinden haberdar olduğu açıkça görülmektedir.

İbrahim BAYRAKTAR
Yukarı Dön
Hakkı Duran Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 30.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 947
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakkı Duran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03.11.2010 Saat 23:47
                FEYZULLAH EFENDİ HAMAMI

          

              Damad-zâde Feyzullah Efendi'nin Kayışdağı kaynak suyunu toprak künklerle getirerek Maltepe'de bir çeşme yaptırdığını üstte aktarmıştık. Kaynaklarda Feyzullah Efendi'nin aynı su kaynağından sağlanan su ile bir de hamam yaptırdığı belirtilmektedir. Hamam, orijinal şeklini korumamakla beraber, günümüzde halen hizmet vermektedir. Bugünkü Feyzullah Camii'nin arkasında, sahil yoluna yakın bir mevkide bulunmaktadır. Yapım yılı çeşme ile aynı olup 1728 tarihini taşımaktadır.  Hamamın yapıldığı devirde saray mensuplarını ağırladığı, Osmanlı şehzadelerinin İstanbul'dan buraya yıkanmak, eğlentiler düzenlemek için geldikleri rivayet edilmektedir.
 
          -Maltepe Feyzullah Efendi hamamının günümüzdeki durumu-

               Çankırı kökenli  Damad-zâde Feyzullah Efendi'nin  temelini attığı Maltepe'de asırlar sonra bir çok Çankırılı yerleşmiş, bazı Çankırılılar da yörenin gelişmesine belediye başkanı olarak önemli katkılar yapmıştır. İbrahim Bayraktar, ilginç Çankırılılardan Maltepe Belediye reisliği yapan Atkaracalarlı İslâm Selâmi Oğuz'u bizlere tanıtarak önemli bir hizmet yapmıştır. Kendisine teşekkürlerimi sunarken, Osmanlı Şeyhülislâmı Feyzullah Efendi ve İslâm Selâmi Oğuz'a Cenâb-ı Hak'dan rahmetler niyaz ederim.
Hakkı DURAN
Yukarı Dön
Hakkı Duran Açılır Kutu Gör
Köşe Yazarı
Köşe Yazarı
Simge

Kayıt Tarihi: 30.12.2005
Status: Aktif Değil
Points: 947
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakkı Duran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29.12.2012 Saat 23:12

                FEYZULLAH EFENDİ’YE DAİR BİR BELGE

               Şeyhülislâm Damad-zâde Feyzullah Efendi’nin Evâhir-i Muharrem 1171/Ekim 1757 tarihli arzında, eski kadıaskerlerden olan dedesi damad Mustafa Efendi’nin vakfından günlük 20 akçe ücret ile Fâtih Camii’nde haftada iki gün  fıkıh, hadis ve tefsir okutmak için kurulan dersiyeye[1] Muhaddis Muhammed Tunusî Efendi’nin tayini istenmektedir. Sadrazam da 3 Safer 1171/17 Ekim 1757 tarihli buyruldusuyla küçük Evkâf kalemine kaydedilerek beratının verilmesini talep etmektedir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Dersiye: Müstakil bir öğretim kurumu olmayıp; cami, medrese ve dergâh gibi mekânlar bünyesinde belirli dersin özellikleri vakfiyede belirlenmiş bir âlim tarafından verilmesi olarak tanımlanmaktadır. Dersiye cihetleri, vakfiye ile düzenlenip, çoğunlukla dersiâmlar tarafından yürütülürdü. (Geniş bilgi için bkz., Murat Akgündüz, Osmanlı Dersiâmları, İstanbul 2010, s.60-61.)

Hakkı DURAN
Yukarı Dön
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz
  Share Topic   

Forum Atla Forum İzinleri Açılır Kutu Gör

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.16
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.
Yeni Sayfa 1

Güncel Sitemiz için tıklayınız.

Çankırı Araştırmaları Sitesi Ağustos 2013 3 ncü dönem sitesi

2002 yılından bu güne kesintisiz hizmet veren sitemizin binlerce yazı ve görselin bulunduğu arşivleri

2000-2005 I. Arşiv       2006-2013 II. Arşiv

 

Popup Örnek