Sayfayı Yazdır | Close Window

“Revue de Musicologie” de Çankırı

Nereden Yazdırıldığı: Çankırı Araştırmaları Sitesi
Kategori: Araştırmalar
Forum Adı: Şehir Araştırmaları
Forum Tanımlaması: Tüm Araştırma ve inceleme
URL: http://www.cansaati.org/topluluk/forum_posts.asp?TID=13
Tarih: 01.10.2020 Saat 19:29
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 10.15 - http://www.webwizforums.com


Konu: “Revue de Musicologie” de Çankırı
Mesajı Yazan: ahmetgulsen
Konu: “Revue de Musicologie” de Çankırı
Mesaj Tarihi: 22.12.2005 Saat 23:11

İlk yayın: 07/08/2004 14:40:44

“Revue de Musicologie” de Çankırı


Belge:(1936)“Revue de Musicologie”de Çankırı

Osmanlı İmparatorluğunun yetiştirdiği bir çok kıymetli insanımız Yeni Devletimizin kuruluşunda ve kültür hayatının canlanmasında dönemin imkanlarına göre fevkalade çalışmalar yapmış ve sonuçlar almışlardır. Buna dair bir örneği Çankırı Eski Milletvekili sayın Hakkı DURAN’ın bize gönderdiği bir belgeye dayanarak anlatacağım. Belge 30’lu yıllara, bu dönemdeki kültür çalışmalarına ışık tutan Duygu Dergisinin 291. sayısında neşredilmiş bir mektuptur.

Daha önce Çankırı araştırmaları sitesinde eserleri ve hayatı hakkında bilgiler sunduğumuz, Çankırı araştırmacılarının öncülerinden olarak takdim ve tarif ettiğimiz Şeyhoğlu Hasan ÜÇOK yazdığı “Çankırı Tarih ve Halkiyatı” kitabı ile kardeşi Ahmet Kemal ÜÇOK tarafından kaleme alınan “Görüp İşittiklerim” adlı eserleri Dönemin kültür ve musiki merkezi Paris’e göndermiştir. Erbabınca değer bulan eserler Fransa’da neredeyse bir asırdır yayın yapan “Revue de Musicologie”- müzikoloji dergisinde bilimsel bir tenkitle yer almıştır.

Bu değerli eserler yine müzik alanında değerli bir kalem, Eugène BORREL tarafından tenkid edilmiştir. Borrel, dünyaca tanınan bir müzik araştırmacısı olup, Türkiye’den Adnan Saygun gibi isimlerin de üstâdı olarak kabul edilmektedir. Borrel’in “La musique turque(1922)” isimli çalışmaları Türk musikisi alanında yapılan bilimsel çalışmaların başında gelir.

alıntı:

Çankırı neşriyatının Paris Mecmuasındaki Akisleri;

Musyo Hasan Üçok
Çankırı
Türkiye
6-VII-36

Çok saydığım Bay,
Bana göndermek lutfunda bulunduğunuz iki kıymetli kitabı (Hasan Üçok’un Çankırı Tarih ve Halkiyatı ile Ahmet Kemal Üçok’un Görüp İşittiklerim) alıp okudum. Fevkalâde şayanı dikkattir. O güzel ve esrarlı tasavvuf âlemini gözümüz önünde canlandırıp diriltiyorsunuz. Mazinin hatıralarını (mahv olmazdan evvel) toplamanız pek müfid ve faydalı bir teşebudadır. O kadar musib bir eser içün bütün alimlerin teşekkürlerine müstehaksınız. Türkiye’nin her şehrine dair ve sizinkilerine imtisalen telif olunan kitablar neşrolunmasını can ve gönülden temenni ederim. Kitabınızda musikiye dair kıymetli malumat bulunduğu içün, (Revue de Musicologie) de yazdığım bir küçük “tenkid”i lütfen bulursunuz.

Selamlarımın kabülünü rica ederim.

Eugène Borrel (1876-1962)

Fransız Musiki Cemiyeti
Genel Sekreteri
Cherche Midi
Paris VI


Revue de Musicologie
M. 1936 . 96

Hasan UTCHOK.- Tchankiri Tarih ve Halkiyati, (Histoire et coutumes de la ville de Tchankiri ….. (Faks metni net olmadığı için hata yapma korkusu ile Fransızca metni yazamıyorum-ahmet gülşen)

Türkçesi

Bu mahalli tarihe aid iki eser vakayi ve malumat hususunda hakiki bir çehre arz eder Musiki ve halkiyat noktai nazarından birincisi en müdellil tafsilatı vermektedir. Bilhassa Ahilik tarikâtının acip âyinleri musikisi ile, düğünleri ve hayatlarının muhtelif hadisatı bakımından çok mühimdir. Bundan maada gayri matbu mahalli türkü ve şarkıların müteaddid metinlerini ihtiva eder.

İkincisi Türk musikisi ile Türk Musikişinaslarını ihtiva eder. Bunda geniş bir fasıl mahalli hususiyetlere aid müteaddit mutaleata hasrolunması itibari ile daha fazla şayanı istifadedir.
Duygu 291


Yukarıda bir mektup ve “Revue de Musicologie” yayınlanan yazıyı okudunuz. Şimdi kısaca dergi hakkında bilgi vermek istiyorum. “Revue de Musicologie” dergisi 1917 yılında “Société Française de Musicologie” – Fransa Musiki Cemiyetinin resmi yayın organı olarak neşriyata başlamış olup, halen faal bir dergidir. Müzik araştırmalarının tüm alt birimlerinde de çalışmalar yapan ve araştırmaları toplayan bu yayın organında Türk Musikisi alanında da çeşitli tarihlerde araştırmalar yayınlanmıştır.

Burada dikkat çeken bir konu, tüm dünyanın ve Türk musiki araştırmacılarının da istifade ettiği Borrel’in bilgi kaynağının Anadolu’nun ortasında bir fakir şehrin zengin kültüre sahip halk bilim araştırmacıları olmasıdır. Borrel’in yazısında belirttiği Türkiye’nin her şehrine dair ve sizinkilerine imtisalen telif olunan kitablar neşrolunmasını can ve gönülden temenni ederim.” İfadesi ise yerel araştırmaların, özellikle müzik araştırmalarının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Çünkü bir dönemi ve dönemin insanının terennümlerini en iyi yaptıkları müzik ve şiir, edebiyat gibi sanatsal unsurlar ortaya koyar.

Konu hakkında yeni bilgi ve bulgular peşindeyiz, bildiklerinizi bizlerle paylaşmanız temennisiyle,

Kaynaklar:
Duygu Dergisi 291. sayısı, (Yazı metnini sayın Hakkı Duran bize ulaştırmıştır.)
JSTOR, The Scholary Journal Archive, http://www.jstor.org/ - http://www.jstor.org
La Revue de Musicologie, http://www.sfm.culture.fr/ - http://www.sfm.culture.fr/-------------
Ahmet GÜLŞEN

http://smmmahmetgulsen.wordpress.com/Sayfayı Yazdır | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.15 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk