Sayfayı Yazdır | Close Window

Rapor 2007 Genel Seçim

Nereden Yazdırıldığı: Çankırı Araştırmaları Sitesi
Kategori: Araştırmalar
Forum Adı: Seçim Dosyası
Forum Tanımlaması: 22 Temmuz Seçim Dosyası
URL: http://www.cansaati.org/topluluk/forum_posts.asp?TID=1521
Tarih: 18.11.2019 Saat 13:47
Program Versiyonu: Web Wiz Forums 10.16 - http://www.webwizforums.com


Konu: Rapor 2007 Genel Seçim
Mesajı Yazan: ahmetgulsen
Konu: Rapor 2007 Genel Seçim
Mesaj Tarihi: 13.05.2007 Saat 10:05

Genel Seçim Raporu

Raporu hepbirlikte yazalım.

Yeni bir genel seçimin arafesindeyiz. 22 Temmuz 2007 de (şuanda adayları dahi bilmeden yazıyorum) bazıları için süpriz, belki bazıları için öngörülebilir sonuçlarla karşılaşacağız. Ama şunu unutmayalım ki 23 Temmuzda seçilecek 3 vekil kadrosu yenilenecektir. Belki bazı koltuklar Çankırı ile hiç ilgisi alakası, Çankırı hakkında bilgi birikimi olmayan kişilerce doldurulmuş olacaktır. Yada başka bir olasılık olarak, kişisel olarak tam donanımlı, bilgi ve yönetsel kabiliyetlere sahip olan kişiler seçilebilir ama bu kez de bunların Çankırı'yı kavraması ve doğru algılaması için zaman geçecektir. Velhasıl bu olasılıkları göz önüne alarak bizim üzerimize bir görevin düştüğüne inanıyorum. Bu görevi aslında biz 2004 yerel  seçimlerinde de başarıyla yerine getirmiştik.

Görev şudur: 23 Temmuz sonrasında görev alacak 3 milletvekiline makamlarına oturdukları anda yapmaları gereken işleri, Çankırının çözülmesi gereken sorunlarını, ilerde yapılması uygun olacak çalışmaları bu forumda yazmalıyız. Yazılan önerilerden düzgün cümle ve doğru içerikli olan görüşler 21 temmuz’da, yani sonuçlar belli olmadan toplanacak ve bir rapor haline getirilecektir. Görüşler ve görüş sahiplerinin isimlerinin de yer aldığı bu Rapor Vekillerin mazbatalarını aldıkları günden sonra  adreslerine iadeli taahhütlü gönderilecektir.

Amaç, kişiselleşmeden doğrudan Çankırı ile ilgili konulara dikkat çekmek ve seçtiklerimize yol haritası sunmaktır.

Lütfen önerilerinizi yazınız.

( Not: 24 Kasım yerel seçimlerinde hazırlayıp, göreve başladıktan sonra Belediye başkanına gönderdiğimiz raporu inceleyiniz. http://www.cansaati.org/tempfiles/Rapor2004.pdf - Rapor2004 )

 

 -------------
Ahmet GÜLŞEN

http://smmmahmetgulsen.wordpress.com/Cevaplar:
Mesajı Yazan: i.zencirci
Mesaj Tarihi: 13.05.2007 Saat 15:52
Milletvekili adaylarının dikkatine..!
 
T.C. Anayasasının 82.maddesini özellikle hatırlatırız.
 
Milletvekilliğini "ticarete" dönüştürenlerin takipçisi olacağımızın şimdiden bilmelerini ve geçmişte bu yola tevessül edenlerin akibetlerini unutmamalarını arz ederiz.
 
Saygılar bizden..

 T.C. ANAYASASI
 
 Üyelikle bağdaşmayan işler
 
MADDE 82. – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Devlet ve diğer kamu tüzelkişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; Devletin veya diğer kamu tüzelkişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda; özel gelir kaynakları ve özel imkânları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve Devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmî veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir görevi kabul etmesi, Meclisin kararına bağlıdır.

 
 
 
 
 


-------------
İbrahim ZENCİRCİ


Mesajı Yazan: Recep Gülşen
Mesaj Tarihi: 15.05.2007 Saat 15:08

Nasip olursa 22 Temmuz 2007'de vekillerimizi seçip hizmete göndereceğiz. Oy hakkımı Çankrı'da kullanmayacak olmama rağmen yine de Çankırı adına ülkemize hizmet edecek vekillerimizden beklentilerim daha fazla ve önemli. Zira, Çankırı'dan seçilse bile vekil sadece Çankırı sakinlerinin değil bütün Türkiye halkının vekilidir ve Çankırı'nın hakettiği fakat alamadığı birçok hizmet ve yapılacak çok işler var.

Çankırılı vekiller daha önemli; çünkü sadece üç vekilimiz olacak ve dolayısıyla siyasi yük sadece üç kişinin üzerinde olacak. Bütün gözler üç kişiye hedeflenecek. Beklenen ve yapılması gereken bütün hizmetlerde üç vekilin gayreti ve katkısı sorgulanacak. Dolayısıyla üç vekilimizin boşa geçirecek ne vakti ne de imkanı yoktur.
 
"Vekil" ne yapmalıdır?
Kısaca ifade etmek gerekirse, "asıl" (millet) ne isterse, neye ihtiyaç duyarsa "vekil" onu yapmalıdır.
 
Milletin Çankırılı bir ferdi olarak vekillerimizden genel ve özel beklentilerim:
 
- Vekillerimiz hangi partiden seçilirse seçilsinler öncelikle Çankırı olmak üzere bütün Türkiye'nin vekili olduklarının bilincinde olup, sadece kendisini seçenlerin değil, kendisine oy vermemiş olanların da hizmetinde olma şuuruyla hareket etmelidir.
 
- Partiler, vekiller ve görüşler farklı farklı olsa da Çankırı'nın ve Türkiye'nin çözüm bekleyen onlarca sorunları vardır. Vekillerden (aynı partiden olsalar bile) %100 birliktelik beklemek biraz zor olsa da (geçen dönem olduğu gibi), bir "Çankırı eylem planı" hazırlayıp uygulamalarını beklerim. Görüşlerde farklılıklar olsa da çevre, kalkınma, kültür gibi ortak yaşadığımız birçok sorun hepimizin direkt muhatap olduğumuz sorunlardır. Birlikte yapılan iş ve hizmetlerden daha hızlı ve kalıcı sonuçlar alındığı da bir gerçektir.
 
- "Vekiller" sürekli bir şekilde temsil ettikleri "asıl"(millet) ile ilgili güncel bilgiler edinmeli. Bu bilgiler çeşitli kanallarla elde edilebilir olsa bile aslolan direkt bilgi toplamaktır. Yani milletin içine, halkın arasına katılıp sürekli diyalog.
 
- Orta ve uzun vadede yerel özel teşebbüslerin (ticari, sınai, kültürel ve sosyal) önünü açacak, gelişimini sağlayacak fikirler geliştirip icra aşamasına getirmelerini ve yasama işlerinde toplumun gelişimini sağlayacak çalışmalar içinde olmalarını vekillerimizden bekliyoruz. Biraz klasik bi ifade olacak ama; global düşünüp yerel hareket etmenin yollarını bulmalılar.
 
Şimdilik bu kadar olsun, yeri geldikçe ekleriz...


-------------
Recep Gülşen


Mesajı Yazan: Recep Gülşen
Mesaj Tarihi: 02.06.2007 Saat 13:15
Seçimden sonra bizleri temsilen TBMM'de hizmet görecek olan vekillerimizden "yaren" tavrı, "yaren" duruşu, "yaren" sezgisi, "yaren" hoşgörüsü, "yaren" gayreti bekliyorum. Kökü ezelde, dalı ebedde olan bu kültürümüzü azami ölçüde, her hal ve hareketlerinde göstermelerini istiyorum.
 
Tartışma kültürünü içine sindirmiş, karşı görüşlere hoşgörülü ama doğruları savunmada metanetli olmalarını istiyorum. Bunu yaparken de asla yumruklu dövüşlü bir vekil profili (iktidar ya da muhalefet, farketmez) istemiyorum.
 
Her partinin savunduğu temel fikirler olması kadar tabii bi şey olamaz. Vekillerin de bulundukları parti çizgisi dışında hareket etmelerini beklemek de (istisnalar hariç) zor tabii ki. Ancak Çankırı adına ülkeye hizmete talip olan vekiller, "yaren" kimliği ile daima doğru ve meşru olan tarafta olmalı. Partisi ya da lideri de istese bir yanlışı onaylamamalı, doğruyu tüm imkanlarıyla savunmalıdır.
 
Yasama faaliyetleri ve siyasi kimlikleri sebebiyle vekiller çok değişik teklifler ve pazarlıklar içinde bulabileceklerdir kendilerini. Burada "sakın bu pazara yaklaşmayın" demek safdillik olur herhalde. Önemli olan "yiğitliği, mertliği, kardaşlığı, dostluğu pazara çıkarmak değil; yiğitçe, mertçe, kardaşça, dostça pazara çıkmaktır."
 
Bunu bilir, bunu söylerim...
Rabbım hakkımızda hayırlısını versin...


-------------
Recep Gülşen


Mesajı Yazan: Necati Ülker
Mesaj Tarihi: 04.06.2007 Saat 10:47
Sayın Recep GÜLŞEN yukarıdaki yazdıklarınıza her cümlesine her satırına her noktasına aynen katılıyorum, ve diyorumki her ulusun kendine özgü, kültürel değerleri olduğu gerçeğinden yola çıkarak, ÇANKIRI ilimizin de kendine özgü kültürel değerleri vardır.
Bu değerlerin en önemlilerinden birisi ise 13. y. yıldan başlayan füttüvetcilik, ve ahilik, kurumu ile gelişen YAREN meclisleri ÇANKIRI yöremizin kendine has bir geleneğidir.
Geçmişini bilmeyen geleceğini mukayese edemez, düşüncesi ile sizinde ısrarla dile getirdiğiniz, gibi YAREN duruşu YAREN mertliği, YAREN terbiyesi, ile o kutsal meclise bizleri temsil edecek, vekillere ihtiyacımız vardır.
Bu düşüncedeki temsilcilere  ALLAHIN yardımı ile ulaşacağız, ülkemizin tüm insanlarını kucaklayacak vekillere şimdiden başarılar diliyor, ilimize ülkemize hayırlı olsun, gönüller sevgiyle dolsun ALLAH utandırmasın YAREN Necati ÜLKER ANKARA


-------------
Necati Ülker


Mesajı Yazan: Semra Zorluer
Mesaj Tarihi: 08.06.2007 Saat 10:24
 
 
Bende seçim hakkımı Çankırı'da kullanmayacak seçmenlerden biri olmama rağmen, Çankırı için bir nebze katkı sağlayabilecek öneriler verebilmek için bu sorunlardan bahsetmek istedim.
 
1. Yaklaşık 100 sene önce  Kastamonu nüfus müdürlüğüne kayıtlı  olan Çankırı nüfusunun tekrar Çankırıya alımasını rica ediyorum. Özellikle geçmişini, kökenini arayan hemşehrilerimizin bu araştırmalarına yardımcı olmak adına önemli bir durum teşkil edeceğine inanıyorum.
 
2. Ankaradan gece 22:50' de kalkan Karaelmas treni Çankırı ve köylerine gece geç saatlerde varmaktadır.  Bu durumun halka zorluklar oluşturduğu da bilinmektedir.  Ayrıca köylerdeki ulaşım sorunu da gece geç saatte varıldığında daha zor bir durum teşkil etmektedir. Bu nedenle tren saatlerinde değişiklikler yapılmasını rica ediyoruz.
 
3. Özellikle Çankırı ilçelerindeki otellerin belediyeler tarafından kontrol edilmesini istemekteyiz. Çünkü oteller gerçekten kötü durumda, özellikle temizlik açısından itina gösterilmemesi memeleketimiz de kalacak yer bulamamıza neden olmaktadır.
 
4. Çankırımıza kültürel açıdan çok şey kazandıracak olan Çankırı mevlevihanesinin açılmasını da ayrıca rica ediyorum.
 
 
 


-------------
Semra Zorluer


Mesajı Yazan: erkudo
Mesaj Tarihi: 09.06.2007 Saat 13:53
sayın semra hanımın özellikle ulaşım ve konaklama açısından yaptığı tespitlere kesinlikle katılıyorum.Öncelik verilmesi gereken önemli konulardan.Umarım bir an önce gerekli düzenlemeler yapılır.Saygılar...

-------------
www.yareniz.biz


Mesajı Yazan: sedefiye
Mesaj Tarihi: 09.06.2007 Saat 22:35
Ben gelecek milletvekillerinden MELAN ÇAYI na sahip çıkmalarını istiyorum.
Ülkemizde su sıkıntısının yaşandığı şu günlerde özellikle Bayramören ilçesinin insanları için önemli bir su kaynağı olan Melan çayı malesef özellikle gerede civarındaki fabrikaların atıkları yüzünden iyice kirlendi ve günden güne yok olmaya gidiyor Melan çayına sahip çıkılması kirliliğinin önlenmesi bir zamanlar içme suyu olarakta kullanabildiğimiz temiz günlerine kavuşmasını istiyorum


Mesajı Yazan: sedefiye
Mesaj Tarihi: 09.06.2007 Saat 22:36
Bu arada otel konusuda önemli tabi birkaç sene önce Atkaracalar merkezde konaklamamız gerekti otelde kaldık ama kalınabilecek bir yer kesinlikle değildi


Mesajı Yazan: sedefiye
Mesaj Tarihi: 09.06.2007 Saat 22:41
Milletvekili adaylarına şunuda özellikle iletmek istiyorum Melan çayı ile ilgili müracat etmediğimiz yetkili konumunda kurum kuruluş kalmadı ama hiç bir yetkili bize cevap verme tenezzülünde dahi bulunmadı niye Aytaçın boynu kalın diyemi bize cevap vermiyorlar bari bu konuyla vekillerimiz ilgilensin


Mesajı Yazan: sedefiye
Mesaj Tarihi: 09.06.2007 Saat 22:56
Arkadaşlar kusura bakmayın peş peşe mesajlar atıyorum ama aklıma bazı şeyler aynı anda gelmiyor aklıma geldikçe ekliyorum.
Ben bu MELAN ÇAYI konusu ile çok doluyum kaç gündür tüm yetkililer bazında uğraşıyorum çünkü en çok neye üzüldüm biliyormusunuz Bayramören belediyesi çok imkansız zayıf bir belediye olduğu için bu konuda bir şey yapamazlarmış , tarım orman müdürlüğünde çalışanlarda başları üst mercilerle derde girer diye korkuyorlar nede olsa memur korkusu


Mesajı Yazan: cakirsen
Mesaj Tarihi: 10.06.2007 Saat 01:43

MELAN çayı gün geçtikçe kirleniyor.tüm yetkililer olayın kendilerini ilgilendirmediğini,kendi sorumluluklarında olmadığını söylüyor.bayramören belediyesi güçsüz kalıyor,valilik bolu ve karabük valiliğine atıyor suçu(melan çayı oralardan geldiği için)belediye,çevre ve orman bak.,milletvekilleri.....peki bu işi kim halledecek.ismetpaşada ki deri fabrikaları,aytaç vb.birkaç fabrikanın pisliğini o güzelim çankırımızın doğa harikası çayına atmasına kim dur diyecek.bu melan çayı nın yeniden eski durumuna gelmesi için ellerinden geleni yapmaya yemin etmiş,çakırıyı seven ve memleketi için ne gerekirse yapmaya hazır bu gençleri kim dinleyip kim destek verecek...şimdi bekliyoruz o kişiyi,yaparsa bizim başkanımızdır,yapmazsa da zannetmeyin biz bu işin peşini bırakacağız.biz memleketimizi seviyoruz ve MELAN çayının kirlenmesine karşıyız lütfen gerekli merciler sesimizi duysun..melana sahip çıksın...hemşerilerimiz sizden de destek bekliyoruz bu çay hepimizin....teşekkürler...-------------
melan çayının daha fazla kirlenmemesi için elele...


Mesajı Yazan: cakirsen
Mesaj Tarihi: 10.06.2007 Saat 01:48
recep gülşen abi yazdıklarını sonuna kadar destekliyorum .çankırıya çankırılıya sahip çıkan ve özelliklede korkusuz bi yönetici istiyorum...

-------------
melan çayının daha fazla kirlenmemesi için elele...


Mesajı Yazan: ahmetgulsen
Mesaj Tarihi: 11.06.2007 Saat 21:12
Bu dönem seçilecek olan adaylardan beklentim, Karatekin anıt Mezar İmza Kampanyamıza destek vermeleri ve bin yılın şükranına layık olacak adımlar atmlarını istiyorum.
 

http://www.cansaati.org/topluluk/forum_posts.asp?TID=310">-------------
Ahmet GÜLŞEN

http://smmmahmetgulsen.wordpress.com/


Mesajı Yazan: Karaman Bey
Mesaj Tarihi: 12.06.2007 Saat 00:15
23 Temmuz 2007 tarihinden itibaren bizleri temsil edecek vekillerden;
 
1)- İstiklal yolu kapsamında Çankırı hududunun başlangıç noktası ve bitiş noktalarında itibaren o saha içinde Milli Mücadele'de yer almış önemli yer ve mekanların tekrar topluma kazandırılmasını, gerekli büst,heykel vs. lerin kazandırılmasını,
 
2)- Her ne şartla olursa olsun İl ve İlçe festivallerimizi daha anlamlı ve festival tadında yaşanmasını sağlamalarını,
 
3)- Her fırsatta Çankırı lehine düşünmelerini,
 
4)- Kültürel mirasımızı layık olduğu yere taşımalarını,
 
5)- Çankırı adına çıkacak her türlü kararı müspet noktada takip etmelerini,
 
6)- Hak edip de alamadığımız "yasal hakları" ısrarla istemeleri,
 
7)- Partisinin değil mensup olduğu yerin vekili olmasını,
 
8)- Seçim süresince açtıkları irtibat bürolarını seçildikleri halde kesinlikle kapatmamalarını, bu büroların belirledikleri kişilerce, vekililerin görev sürelerince 7 gün 24 saat açık kalmasını, en az hafta 1 yada 2 gün (belirlediği sabit günler olmalı) bu büroda halkı dinlemesini,
 
9)- Yaren kültürüne önemli maddi ve manevi destek sağlayarak ilçelerede uzanan geniş kollar oluşturmalarını,
 
10)- 3 vekilin ilimizi temsilen az olduğunu bu konuda ilgili seçim yasa teklifini 3 vekilinde ortak hazırlayıp 3 milletvekili sayının artmasını sağlamalarını,
 
                   bir kardeşleri,hemşerileri olarak ve de haklı talebime sığınarak istiyorum.


-------------
http://imageshack.us">Sayfayı Yazdır | Close Window

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.16 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk