ANKARA’DA ÇERKEŞÎ ŞEYHLERİ-2

Çerkeşî Hacı Mustafa Efendi’nin Ankara’da medfun halifesi Tirit-zâde Hüseyin Efendi hakkında bir yazı yayınlamıştık. Çerkeşî’nin Ankaralı ikinci halifesi ise, Hacı Bayram-ı Velî soyundan Ahmed Nuri Baba’dır. AHMED NURİ BABA (1776-1847) Ankara’da 24 Ağustos 1776’da dünyaya gelmiştir. Hacı Bayram-ı Veli soyundan Şeyh Halil Baba’nın oğludur. Ahmed Nuri, babasının vefat ettiği 1789’da henüz 13 yaşındadır. Şeyhlik makamına […]