İMÂRET CAMİİ ve MİNARESİ

Kaynaklarda önceleri Beğ Camii denilen eserin ilk yapılış tarihi, 1397 yılıdır. Bu tarih doğruysa İsfendiyar Bey (1385-1440) tarafından yaptırılmış olması muhtemeldir. Cami ve minaresinin beylikler devri mimari özelliklerine sahip olduğu tahmin edilmektedir. Çankırı 1417’den itibaren Kasım Bey’in idaresine geçmiştir. Beğ Camii, 1430’larda tamamlanan Kasım Bey imareti bünyesinde yer almıştır. Cami, 1609’da levent eşkıyasının Çankırı şehrini…

‘YENİDEN İMARET HAREKETİ’ BAĞLAMINDA BİR KAÇ SÖZ

Site kurucusu Ahmet Gülşen’in Çankırı Araştırmaları Sitesi’nin 3. dönemini ‘Yeniden İmaret Hareketi’ şeklinde isimlendirmesi isabetli olmuştur. ‘Yiğit düştüğü yerden kalkar’ diye bir atasözümüz var. İmaret’in madde ve mânâsıyla ayağa kalkması, inanıyorum ki Çankırı’nın dirilişine sağlam bir zemin oluşturacaktır. Esasen imâretin tarihî kimliği ile tanıtılması ve Çankırı gündemine oturması da bu site sayesinde olmuştur. İMÂRET VE…

“İmaret de Güzellerin Yoludur”

  Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal, pire berber iken, birileri Çankırılının beşiğini tıngır mıngır sallar iken, aşağıdan: – Tutun ha, vurun ha..! diye bir gürültü kopmaz mı? – Eyvah, dedim. Şimdi bunlar susmazlar, uyuyan devi uyandırırlar.. İki kalktım, bir hopladım. İzmir, Çankırı arası 700 km’ yi bir çırpıda atladım. Baktım; bir kuru…